Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Diagnostika materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
210DIMA Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
experimentální centrum
Anotace:

Přehled prostředků pro zjišťování materiálových, teplotních a vlhkostních vlastností základních stavebních materiálů, destruktivní a nedestruktivní zkoušky materiálových parametrů, akreditované zukoušky.

Požadavky:

132PRPE, 132SM2

Osnova přednášek:

1. Úvod do diagnostiky materiálů

2. Prostředky pro diagnostiku materiálů

3. Mechanické parametry materiálů

4. Teplotní parametry materiálů

5. Vlhkostní parametry materiálů

6. Test

7. Komplexní poříklad, práce v laboratoři

8. Destruktivní zjišťování materiálových parametrů

9. Nedestruktivní zjišťování materiálových parametrů

10.Akreditované zkoušky stavebních materiálů

11.Komplexní příklad, exkurze do laboratoře

12.Test

13.Souhrn, informace o zkoušce

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti budou umět určit základní mechanické, teplotní a vlhkostní parametry stavebních materiálů, budou znát prostředky pro diagnostiku těchto parametrů a destruktivní a nedestruktivní způsoby diagnostiky.

Studijní materiály:

! Konvalinka P., Litoš J., Sovják R., Zatloukal J.: Diagnostika materiálů - elektronické skriptum, ČVUT v Praze, 2018

? Kopec B.: Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012

!?Fogiel M.: Strength of materials, nakladatelství REA, New Jersey, 2016

Poznámka:
Další informace:
http://ecentrum.fsv.cvut.cz/cz/vyuka/index.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5616006.html