Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Individuální podnikání

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126ZINP Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jana Frková
Přednášející:
Jana Frková, Olga Heralová
Cvičící:
Jana Frková, Olga Heralová
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout praktické informace nezbytné k výkonu samostatné podnikatelské činnosti, dále podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Novodobá historie podnikání v ČR. Podnikatelské prostředí v ČR, srovnání s jinými zeměmi

2) Osobnost podnikatele. Motivace a rozhodování k podnikání. Tři role podnikatele.

3) Životní cyklus malé firmy. Mortalita malých firem, analýza příčin. 

4) Podnikatelský model, pravidla funkčního modelu a jeho budování.

5) Specifika malého podnikání - hrozby a příležitosti na trhu.

6) Zdroje financování malého podnikání.

7) Formy podnikání – fyzická/právnická osoba. Výhody a nevýhody. Založení společnosti - právní minimum.

8) Specifika řízení malé stavební firmy.

9) Tvorba podnikatelského plánu.

10) Intuitivní marketing. Úspěšní podnikatelé a tajemství úspěchu.

11) Umění vedení a komunikace se zaměstnanci.

12) Podnikání a daně – daňové minimum

13) Sociální a zdravotní pojištění podnikatele.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout praktické informace nezbytné k výkonu samostatné podnikatelské činnosti, dále podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení.

Studijní materiály:

!Robert Vlach: Na volné noze - Podnikejte jako profesionálové. Jan Melvil Publishing 2017. ISBN: 978-80-7555-015-6

?Kenneth Blanchard: Leadership a minutový manažer. Omegra 2017. ISBN 978-80-7390-073-1

?Srpová, J; Řehoř, V. a kol.: Základy podnikání. Grada publishing. 2010.

:Magdalena Čevelová: Marketing bez reklamy. 2017. E-book v PDF formátu. ISBN : 978-80-87749-14-2

Poznámka:
Další informace:
www.businessinfo.cz www.jakpodnikat.cz
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-229

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A229
místnost TH:A-229

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A229
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5613206.html