Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Termomechanika - seminář

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2126036 Z 3 0P+3C česky
Garant předmětu:
Pavel Šafařík
Přednášející:
Pavel Šafařík
Cvičící:
Pavel Šafařík
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Cílem předmětu je procvičit základními pojmy a zákony v oblasti termomechaniky. Předmět je zaměřen především na získání základních dovedností a schopnost řešení praktických úloh. Rozčlenění výuky je shodné s předmětem Termomechanika.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní pojmy a definice. Termodynamická soustava a její vlastnosti. Stavové veličiny. Teplo a práce.

2. Postuláty fenomenologické termodynamiky. První, druhá a třetí hlavní věta termodynamiky pro otevřené a uzavřené soustavy. Tepelné kapacity a Mayerův vztah.

3. Stavová změna a oběh, Carnotův oběh. Základní vratné a nevratné stavové změny.

4. Modely plynů a stavové rovnice, ideální plyn, plyn Van der Waalsův, plyn polodokonalý.

Stavové změny ideálního plynu.

5. Nevratné změny ideálního plynu. Směs ideálních plynů. Řešení základních stavových změn v polodokonalém plynu.

6. Vodní pára. Znázornění v h - s diagramu. Řešení stavových změn ve vodní páře.

7. Oběhy tepelných motorů a strojů - kompresor, pístový motor, parní a plynová turbína.

Oběhy chladicích strojů s plyny a parami.

8. Vlhký vzduch. Základní veličiny a jejich měření, vyjádření základních stavových veličin vlhkého vzduchu. Řešení dějů v h - x diagramu.

9. Základy chemické termodynamiky. Termodynamika chemických reakcí.

10. Základy sdílení tepla. Mechanismy sdílení tepla. Vedení tepla v tuhých látkách - 1D případy.

11. Sdílení tepla prouděním, přestup tepla. Řešení přestupu tepla s využitím teorie podobnosti.

12. Teplotní záření. Záření černého, šedého a reálného tělesa. Sdílení tepla zářením.

13. Základy řešení tepelných výměníků.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Nožička, J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004

Nožička, J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004

Nožička, J., Termomechanika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998

Nožička, J., Adamec, J., Váradiová, B..: Termomechanika, Sbírka příkladů, ČVUT Praha 1999

ŠAFAŘÍK, P.: Základy termodynamiky vlhkého vzduchu. Vydavatelství ČVUT, Praha

Jílek, M., Randa Z.: Termomechanika - sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT, 2004

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:C2-337
Šafařík P.
16:00–18:30
(paralelka 1)
Dejvice
Posluchárna 337
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5612606.html