Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Microprocessors for Power Systems

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BEVB14MIS Z,ZK 5 2P+2L anglicky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět BEVB14MIS je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Přednášející:
Jan Bauer
Cvičící:
Jan Bauer, Petr Pichlík
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Power electronics control computer structure, digital signal processor and ALU added features for fast real time calculations. Interrupt system and DMA system, analog signal measurement, fast impulse signal measurement,

fast impulse generation support, inter-computer communication, system and power management, programming languages for power systems software development, programming techniques, software development tools (simulators, emulators, monitors), input signal conditioning circuitry, conversion from analog signals to digital processing, time sampling, amplitude quatization, power electronics control block design and implementation, difference equations and control algorithms, fixed and floating point calculations, debugging methods, program parametrization, guides and rules for implementation and application of power system control computers. Real time operating system, scheduler, dispatcher and another features and guides for application

Požadavky:

Active participation in seminars, elaboration of laboratory exercises

Osnova přednášek:

1. Power electronics control computer structure

2. Digital signal processor and ALU added features for fast real time calculations

3. Interrupt system and DMA system

4. Analog signal measurement, fast impulse signal measurement

5. Fast impulse generation support

6. Inter-computer communication

7. Programming languages for power systems software development

8. Programming techniques - overview

9. Software development tools (simulators, emulators, monitors)

10. Conversion from analog signals to digital processing, time sampling, amplitude quatization

11. Power electronics control block design and implementation

12. Difference equations and control algorithms

13. Fixed and floating point calculations

14. Real time operating systems

Osnova cvičení:

1.Introduction. Lab work security briefing. MPLAB

2. C18 compiler, MPLAB simulator, RISC microcontroller pic18Fxxx, ICD2 emulator

3. Variable frequency generator, software delay

4. Variable frequency generator, interrupt, timer

5. PWM generator, compare unit

6. ADC module, LCD display

7. Signal period measurement, capture unit

8. Revolution angle measurement

9. Revolution speed and angle acceleration measurement

10.Digital filter

11.Digital PS controller

12.Digital PS controller including closed loop, BLDC motor

13. PC controller coefficient initial value calculation and PS controller tuning

14. Credit

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Kuo, B. C.: Digital Control Systems. New York, Oxford University Press, 1995. ISBN-0195120647

[2]MPLAB IDE Quick Start Guide DS51281. Chandler: Microchip Technology Inc., USA, 2006.

[3]MPLAB C18 C Compiler Getting Started. Chandler: Microchip Technology Inc., USA, 2005.

[4]PIC18FXX2 Data Sheet DS39564C. Chandler: Microchip Technology Inc., USA, 2006.

[5]Kernighan B. W., Ritchie D. M., C Programming Language, AT&T Labs.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BEVB14MIS
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:B3-258
Bauer J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Konzultacka
místnost T2:A4-305
Pichlík P.
16:15–19:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvicebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5611506.html