Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mechanika tekutin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121502 Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Tomáš Hyhlík
Přednášející:
Tomáš Hyhlík, Pavel Šafařík
Cvičící:
Tomáš Hyhlík, Hana Schmirlerová, Pavel Sláma, Viktor Syrovátka, Pavel Šafařík, Filip Trnka
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a zákony v oblasti hydrostatiky a dynamiky tekutin. Základní předmět je zaměřen především na získání základních dovedností a schopnost řešení praktických úloh. V předmětu A je kladen větší důraz na teoretický základ probíraných pojmů a na odvození základních vztahů a souvislosti mezi pojmy. Předmět A je zapsán společně s předmětem Mechanika tekutin. Rozčlenění výuky je shodné, navíc je vyžadována hlubší znalost teoretických partií včetně odvození klíčových vztahů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Hydrostatika. Pascalův zákon. Základní rovnice. Archimedův zákon. Absolutní a relativní rovnováha. Eulerova rovnice hydrostatiky a její integrace.

• Síly na stěnu. Metody výpočtu. Určení působiště a směru.

• Základní rovnice dynamiky tekutin – rovnice kontinuity a pohybová rovnice, rovnice energetická. Souvislost s pojmy probíranými v předmětu Termomechanika.

• Proudění ideální tekutiny. Výtok z nádob. Výtok reálné tekutiny. Přepad. Průtok zatopeným otvorem.

• Proudění ideální tekutiny trubicí. Základní rovnice proudění reálné tekutiny. Místní a třecí ztráty.

• Nestacionární proudění v proudové trubici. Vodní ráz. Absolutní a relativní průtok.

• Dynamické účinky proudící tekutiny. Propulsní síla. Průtok lopatkovým kolem. Eulerova čerpadlová a turbínová rovnice.

• Laminární proudění, proudění v trubici kruhového průřezu. Analyticky řešitelné případy laminárního proudění. Turbulentní proudění. Charakteristiky turbulence. Proudění v trubici kruhového průřezu. Obtékání rovinné desky, vývoj mezní vrstvy. Odpor.

• Obtékání těles. Vztlak a odpor. Odtržení proudu. Obtékání koule a válce. Obtékání leteckého profilu. Polára.

• Základy teorie podobnosti. Rozměrová analýza. Podobnostní čísla a zákony.

• Proudění stlačitelné tekutiny. Jednorozměrové izoentropické proudění. Výtoková a maximální rychlost. Rychlost zvuku. Machovo číslo. Kritický stav. Hugoniotova věta.

• Kolmá adiabatická rázová vlna. Proudění tryskami a difuzory. Proudění za nenávrhových podmínek. Aerodynamické ucpání.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Nožička, J.: Mechanika tekutin. Česká republika - nakladatelství ČVUT, Praha 2007.

Pěta, M.: Mechanika tekutin - sbírka příkladů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.

Nožička, J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C2-334
Hyhlík T.
08:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 334
místnost T4:C1-310
Šafařík P.
13:15–15:00
(přednášková par. 2)
Dejvice
Učebna 310
místnost T4:C1-310
Šafařík P.
13:15–15:00
(paralelka 20)
Dejvice
Učebna 310
Út
St
místnost T4:A1-505d
Syrovátka V.
14:15–15:45
(paralelka 1)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Syrovátka V.
16:00–17:30
(paralelka 2)
Dejvice
Učebna 505d
Čt
místnost T4:A1-505d
Schmirlerová H.
12:30–14:00
(paralelka 3)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Sláma P.
14:15–15:45
(paralelka 4)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Trnka F.
17:45–19:15
(paralelka 5)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Šafařík P.
16:00–17:30
(paralelka 7)
Dejvice
Učebna 505d

místnost T4:A1-505d
Sláma P.
09:00–10:30
(paralelka 6)
Dejvice
Učebna 505d
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5611206.html