Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Electric Drives and Traction

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M14EPT1 Z,ZK 5 2P+2L anglicky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět BE1M14EPT1 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

The course focuses on the principles of designing electric drives with AC motors in different ways and different types of load, reliability, design for explosive environments and for special purposes and the necessary technical documentation. Students learn the basics of electric traction drives for trams in public transport systems, electric locomotives, as well as the systems of hybrid cars and electric vehicles.

Požadavky:

Conditions for granting the credit: individual elaboration of laboratory tasks, obtaining at least 50 % of the total points.

Osnova přednášek:

1. Sizing and design of drives with asynchronous motors.

2. Sizing of drives with asynchronous motors fed by the frequency converter.

3. Drives with a fan characteristic.

4. Electric drives in explosive environments.

5. Reliability of electrical drives.

6. Electric actuators for special purposes.

7. Technical documentation.

8. Mobility in society and its energy consequences.

9. Hybridization and electrification drive cars.

10. Systems of hybrid cars.

11. Electrovehicles.

12. Trams in public transport.

13. Electric locomotives.

14. Reserve.

Osnova cvičení:

1.Safety instructions, tutorial content, requirements for reports, work evaluation

2.Assignment of the 1st task: Modeling of separately excited DC motor

3.Work on the solution of the 1st task

4.Work on the solution of the 1st task

5.Assignment of the 2nd task: Separately excited DC motor supplied by the three-phase thyristor rectifier with speed and current control loops

6.Work on the solution of the 2nd task

7.Work on the solution of the 2nd task

8.Work on the solution of the 2nd task

9.Measurement of 3rd task: Measurement on electric vehicle

10.Assignment of the 4th task: Modeling of induction motor

11.Work on the solution of the 4th task

12.Work on the solution of the 4th task

13.Work on the solution of the 4th task

14.Control of elaborated task reports, credit

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Study materials on Moodle website. Available from: https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4205

[3] CHIASSON, John Nelson. Modeling and high performance control of electric machines. Hoboken: Wiley, 2005. ISBN 0-471-68449-X.

[4] LEONHARD, Werner. Control of electrical drives. 3rd ed. Berlin: Springer, 2001. xviii, 460 s. ISBN 3-540-41820-2.

[5] IWNICKI, S., ed. Handbook of railway vehicle dynamics. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. 535 s. ISBN 0-8493-3321-0.

[6] www.mathworks.com

[7] OGUNSOLA, Ade a Andrea MARISCOTTI. Electromagnetic compatibility in railways: analysis and management. 1st ed. New York: Springer, 2012. xix, 528 s. Lecture notes in electrical engineering; 168. ISBN 978-3-642-30280-0.

[8] Steimel, A.: Electric Traction-Motive Power and Energy Supply. München, Oldenburg Industrieverlag, 2008.

[9]N.P. Quang, J. Dittrich, Vector Control of Three-Phase AC Machines: System Development in the Practice. 1. Aufl. ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag; 2008.

[10]M. Popescu, Induction Motor Modelling for Vector Control Purposes, Helsinki University of Technology, Laboratory of Electromechanics, Report, Espoo 2000, 144 p.

[11]B. K. Bose, Modern power electronics and ac drives. PHI Learning Private Limited, New Jersey, 2013.

[12]P. Vas, Parameter Estimation, Condition Monitoring, and Diagnosis of Electrical Machines. Oxford, U.K.: Clarendon, 1993.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5609706.html