Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomika výroby energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1M16EVE Z,ZK 5 14KP+6KS česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Studenti jsou seznámeni s přehlem typů zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla a jejich technicko-ekonomickými základními charakteristikami.

Požadavky:

Nejsou žádné prerekvizity.

Osnova přednášek:

1. Specifické rysy technologie výroby energie

2. Řízení a organizace výrobních energetických podniků

3. Výrobně-hospodářská činnost, klasifikace a plánování

4. Organizace palivového hospodářství

5. Zúčtování spotřeby a zásob paliv, kalkulace nákladů na palivo

6. Organizace a řízení provozu energetických výroben

7. Řízení technologických procesů

8. Spotřební charakteristiky zařízení elektráren

9. Normování a plánování spotřeby paliv a energie

10. Energetická bilance tepelných a jaderných elektráren

11. Rozbor THU (metoda přímá a ÚKTE)

12. Kalkulace nákladů výroby elektrické energie a tepla

13. Analýza nákladů výroby elektrické energie a tepla

14. Dělení nákladů při kombinované výrobě el. energie a tepla

Osnova cvičení:

1. Procvičení základních elektrárenských pojmů

2. Posouzení paroplynového cyklu s klasickou parní elektrárnou

3. Výpočet a konstrukce výkonových charakteristik energetických výroben

4. Analýza diagramu zatížení energetické výrobny

5. Analýza diagramu zatížení energetické výrobny - pokračování

6. Zhodnocení a účetní likvidace výsledků inventury uhelné skládky

7. Test

8. Výpočet hlavních a dílčích THU energetické bilance energetických výroben

9. Výpočet a konstrukce spotřební charakteristiky kombinovaného TG

10. Výpočet normované spotřeby paliva

11. Hospodárné rozdělování zatížení

12. Test

13. Rozbor THU metodou přémou a nepřímou (ÚKTE)

14. Volba metody klíčování nákladů na elektrickou energii a teplo

Cíle studia:
Studijní materiály:

Ibler, Z. a kol., Technický průvodce energetika, 2002, BEN - technická literatura, Praha.

Ibler, Z. a kol., Energetika v příkladech, 2003, BEN - technická literatura, Praha.

Habřinský, J., Jäger, M.: Ekonomika a řízení výroby energie. Skripta ČVUT, Praha 1986

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5609106.html