Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Transmission and Distribution of Electricity

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M15PRE1 Z,ZK 5 2P+2S anglicky
Garant předmětu:
Zdeněk Müller
Přednášející:
Zdeněk Müller, Ladislav Musil
Cvičící:
Ibrahim Ahmad, Safwan Ghanem, Zdeněk Müller, Ladislav Musil
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s vybranými tématy týkající se přenosových a rozvodných soustav, zejména s řešením ustálených stavů sítí, jejich doprovodnými technickými aspekty a možnostmi tyto stavy řídit. Dále se předmět věnuje chování synchronních generátorů v různých provozních stavech.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Výpočet ustálených chodů v ES

2.Optimální rozdělení výkonů zdrojů v ES

3.Proudová zatížitelnost venkovních vedení

4.Elektromagnetické pole venkovních vedení

5.Řízení toků činných a jalových výkonů v ES

6.Systémy FACTS v elektroenergetice - principy

7.Systémy FACTS v elektroenergetice - aplikace pro řízení v ES

8.Phase-shifting transformátory, stejnosměrné přenosy (HVDC) v ES

9.Mechanika venkovních vedení

10.Elektromagnetické vazby v synchronním stroji

11.Provozní stavy synchronního stroje

12.Elektromagnetické jevy v ES

13.Elektromechanické jevy v ES

14.Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Saadat, H.: Power System Analysis. McGraw-Hill, New York, 2011.

Acha, E..: Three-phase Power System Analysis. A D Publishing, New York 2015.

Hingorani, N.G., Gyugyi, L.: Undestanding FACTS. IEEE Press, 2000.

Weedy, B.M. a kol: Electric Power Systems. Wiley 2012.

Machowski, J..: System Dynamics: Modeling, Simulation, and Control of Mechatronic Systems. Wiley, 2012,

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE1M15PRE1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:F1-112
Musil L.
Müller Z.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laboratoř ochran
místnost T2:F1-112
Ghanem S.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laboratoř ochran
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5606106.html