Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přenos a rozvod elektrické energie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1M15PRE1 Z,ZK 5 14KP+6KS česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Stanislav Bouček
Cvičící:
Stanislav Bouček
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s vybranými tématy týkající se přenosových a rozvodných soustav, zejména s řešením ustálených stavů sítí, jejich doprovodnými technickými aspekty a možnostmi tyto stavy řídit. Dále se předmět věnuje chování synchronních generátorů v různých provozních stavech.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Výpočet ustálených chodů v ES

2.Optimální rozdělení výkonů zdrojů v ES

3.Proudová zatížitelnost venkovních vedení

4.Elektromagnetické pole venkovních vedení

5.Řízení toků činných a jalových výkonů v ES

6.Systémy FACTS v elektroenergetice - principy

7.Systémy FACTS v elektroenergetice - aplikace pro řízení v ES

8.Phase-shifting transformátory, stejnosměrné přenosy (HVDC) v ES

9.Mechanika venkovních vedení

10.Elektromagnetické vazby v synchronním stroji

11.Provozní stavy synchronního stroje

12.Elektromagnetické jevy v ES

13.Elektromechanické jevy v ES

14.Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Saadat, H.: Power System Analysis. McGraw-Hill, New York, 1999, ISBN 0-07-561634-3.

Tlustý, J. a kol.: Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04940-2.

Acha, E., Agelidis, V.G., Anaya-Lara, O., Miller, T.J.E.: Power Electronic Control in Electrical Systems. 2002, ISBN 0-7506-5126-1

Hingorani, N.G., Gyugyi, L.: Undestanding FACTS. IEEE Press, 2000, ISBN 9780780334557.

Weedy, B.M. a kol: Electric Power Systems. Wiley 2012, ISBN 9780470682685.

Machowski, J., Bialek, J.W., Rumby, J.R.: Power system dynamics. Wiley, 2008, ISBN 978-0-470-72558-0.

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5605906.html