Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomika ochran před bleskovými výboji

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B16EOB Z,ZK 5 2P+2L česky
Garant předmětu:
Jan Mikeš
Přednášející:
Jan Mikeš
Cvičící:
Jan Mikeš
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům na ČVUT v Praze znalosti o účincích atmosférické elektřiny, seznámit je s fenomenologií bleskového výboje, základy fyziky distribuce elektrického náboje v oblaku a mezi mrakem a zemí. Na základě studia teoretických charakteristik bouřkové aktivity (izokeraunické mapy, počet bouřkových dnů, numerické, matematické a fyzikální modely) vytvořit vhodnou volbu vnější a vnitřní ochrany proti přímým a nepřímým účinkům atmosférické elektřiny a ukázat ekonomické souvislosti zvoleného konceptu. Předmět zahrnuje také základní principy hodnocení rizik škod způsobených úderem blesku výpočtovými metodami a jejich ověřování pomocí norem IEC 62305. Součástí teoretické přípravy je také analýza škodních událostí, prediktivní a průkazná pojistná schémata atd. Pro předmět bylo vytvořeno laboratorní zázemí na FEL ČVUT v Praze.

Požadavky:

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních, skupinová i individuální práce na seminárních projektech. Vstupní požadavky se předpokládají v rámci VŠ matematiky, fyziky, elektrotechniky a ekonomiky.

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky - fenomenologie bleskového výboje a vznik atmosférického přepětí

2. Identifikace bleskových výboj typu IC a CG

3. Metody detekce bleskového výboje a jejich ekonomické souvislosti

4. Varovné a monitorovací systémy před bouřkovou aktivitou, ochrana a její ekonomické výsledky

5. Fyzikální, matematické a numerické modely účinků bleskového výboje

6. Komparace přírodních bleskových výbojů s umělými zásahy do mraků

7. Globální a lokální charakteristiky distribuce atmosférických výbojů

8. Vývoj ochranných prostředků před přímým i nepřímým zásahem bleskovým výbojem a jejich aplikace v ekonomických souvislostech

9. Metody identifikace, popisu, řízení, posuzování a ocenění rizika škod způsobených atmosférickým výbojem na základě IEC 62305 - pojistná, prediktivní schémata

10. Zkušební a certifikační metody odolnosti vůči atmosférickým přepětím

11. Volba úrovně ochrany před účinky atmosférické elektřiny (LPS) - ekonomická a technická volba

12. Metody návrhu vnější i vnitřní ochrany před bleskovým výbojem u objektů občanské vybavenosti i u elektronických zařízení - ekonomické možnosti užití ochrany

13. Ochrana před atmosférickými výboji ve specifických prostředích - letecký provoz, výbušná prostředí, místa s extrémní četností zásahu, FV a větrné elektrárny

14. Shrnutí poznatků, rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

RAKOV, Vladimir A. Lightning: physics and effects. New York: Cambridge University Press, 2002. 687 s. ISBN 0-521-58327-6.

Journal of lightning research [online]. Uppsala: ?ngströmlaboratoriet, 2006- [cit. 2015-02-09]. ISSN 1652-8034.

Sborníky z pravidelných konferencí: Internationale konference on lightning protection, International Lightning Detection Conference/International Lightning Meteorology Conference, Asia-Pasific International Conference on Lightning, International Conference on Lightning & Static Electricity, Electrostatics

GOLDE, R. H. Lightning. Bristol: John Wright and Sons Limited, 1977. ISBN 0-12-287802-7.

UMAN, Martin A. Lightning. Dover Publications, 1984. ISBN 0-486-25237-X.

Soubor norem ČSN EN 62305-1-4 Ochrana před bleskem

http://www.lightningsafety.com

KULHÁNEK, P. Blýskání, aneb, Třináctero vyprávění o plazmatu. Praha: AGA, 2011. 295 s. ISBN 978-80-904582-3-9

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost JP:B5-534
Mikeš J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
Konzultační místnost
místnost JP:B5-534
Mikeš J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
Konzultační místnost

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5603706.html