Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Digitální televize a rozhlas

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M37DTRA Z,ZK 6 2P+2L česky
Korekvizita:
Garant předmětu:
Karel Ulovec
Přednášející:
Martin Bernas, Karel Ulovec
Cvičící:
Martin Bernas, Karel Ulovec
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Náplň předmětu tvoří problematika týkající se přenosu obrazové a zvukové informace. Popisovány jsou metody vytváření datového toku, způsoby zdrojového a kanálového kódování, prostředky zabezpečení proti chybám a modulační principy a formáty. Pozornost je věnována jednotlivým standardům přenosových systémů s ohledem na vlastnosti přenosového kanálu. Předmět se rovněž zabývá popisem doprovodných služeb a měřením v přenosových systémech.

Požadavky:

Základní znalosti z oblasti signálů a soustav (absolvování předmětu Signály a soustavy výhodou, nikoli nutnou podmínkou).

Osnova přednášek:

1. Přehled vývoje přenosových systémů televize. Základní požadavky a principy přenosu televizního obrazu.

2. Informační obsah audiovizuálního signálu. Digitalizace obrazu.

3. Metody zdrojového zpracování videosignálu.

4. Metody zdrojového zpracování audiosignálu. Programový a transportní multiplex.

5. Hodnocení kvality audiovizuální informace.

6. Přehled vývoje přenosových systémů rozhlasu, stereofonní rozhlasové vysílání.

7. Technické prostředky rádiových systémů, základní principy přenosu signálu, základní vlastnosti a vliv přenosového kanálu.

8. Zabezpečení proti chybám při přenosu digitální televize a rozhlasu, konvoluční a blokové kódy, více úrovňové zabezpečení.

9. Modulace v systémech pro přenos digitální televize a rozhlasu. Jednofrekvenční síť.

10. Moderní standardy pro vysílání digitální televize a digitálního rozhlasu.

11. Datové služby v systémech televize a rozhlasu.

12. Video streaming. IPTV. Nové směry v multimediální technice.

13. Sítě vysílačů pro rozhlasové a televizní vysílání vs. sítě pro mobilní komunikaci. Výhody a nevýhody pro přenos audiovizuálního obsahu.

14. Rezerva / Shrnutí problematiky, opakování.

Osnova cvičení:

SEMINÁŘE:

1. Exkurze - zdrojové zpracování zvukového a obrazového signálu, vysílání.

2. Exkurze - zdrojové zpracování zvukového a obrazového signálu, vysílání.

MĚŘENÍ:

3. Úvod do laboratoří, bezpečnost práce v laboratoři.

4. Vzorkování a rekonstrukce signálu, vzorkovací teorém.

5. Měření hlasitosti zvuku, dynamické úpravy.

6. Měření na stereokodéru.

7. Analýza transportního toku digitální televize.

8. Měření na systému digitální televize s testovacím přijímačem.

9. Měření na digitálním obrazovém signálu s přenosným analyzátorem.

10. Měření na vysílači digitální televize, parametry vysokofrekvenčního signálu.

11. Hodnocení kvality televizního obrazu.

12. Měření chybovosti datového toku digitální televize, srovnání prvé a druhé generace.

13. Rezerva.

14. Zápočty.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. DOBEŠ, J., ŽALUD, V. Moderní radiotechnika, BEN - technická literatura, Praha 2006.

2. LEGÍŇ, M. Televizní technika DVB-T. 1. vyd. BEN, 2007. 288 s. ISBN 978-80-7300-204-6.

3. FISCHER, W. Digital Video and Audio Broadcasting Technology. Heidelberg: Springer, 2010. 811 s. ISBN 978-3-642-11611-7

4. REIMERS, U. DVB: the family of international standards for digital video broadcasting. 2nd ed. Berlin: Springer, 2005. ISBN 354043545X.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M37DTRA
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C3-436
Ulovec K.
Bernas M.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:C3-436
Ulovec K.
Bernas M.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-552
Ulovec K.
Bernas M.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K337
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5592706.html