Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ambient Assisted Living

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIAAL-A Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy tzv. smart systémů a jejich využití v interakci s člověkem. Inteligentní instalace v domácím prostředí, jejich interakce s člověkem. Návrh řešení podle definované specifikace funkcí. Nositelné technologie (wearables) a jejich kombinace s instalacemi v prostředí. Předmět je vyučován anglicky

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Zpracování protokolů z laboratorních cvičení. Odevzdání semestrálních úloh na zadané téma. Absolvování ústní zkoušky z předmětu.

Požadavky na studenty: Povinná účast na cvičeních (max. 2 absence).

Osnova přednášek:

1.Basic concepts, principles of smart systems

2.Components of smart systems, sensors, actuators

3.Intelligent installation design in home environment

4.Suggestion of interaction with the user

5.Loadable technologies and combinations with installations in the environment

6.Data collection and transmission in smart systems

7.Integration of smart systems and assistive technologies

8.Smart health

9.Smart cities

10.Internet of Things

11.Internet of Medical Things

12.Case Studies I.

13.Case studies II.

14.Conclusions

Osnova cvičení:

1.Basic concepts, principles of smart systems

2.Components of smart systems, sensors, actuators

3.Intelligent installation design in home environment

4.Suggestion of interaction with the user

5.Loadable technologies and combinations with installations in the environment

6.Data collection and transmission in smart systems

7.Integration of smart systems and assistive technologies

8.Smart health

9.Smart cities

10.Internet of Things

11.Internet of Medical Things

12.Case Studies I.

13.Case studies II.

14.Conclusions

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy tzv. smart systémů a jejich využití v interakci s člověkem. Inteligentní instalace v domácím prostředí, jejich interakce s člověkem. Návrh řešení podle definované specifikace funkcí. Nositelné technologie (wearables) a jejich kombinace s instalacemi v prostředí. Předmět je vyučován anglicky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Internet of Things Global Standards Initiative. ITU. Retrieved 26 June 2015

[2]HÖLLER J., TSIATSI V., MULLIGAN C., KARNOUSKOS S., AVESAND S., BOYLE D.: From Machine-to-Machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence. Elsevier, 2014, ISBN: 978-0-12-407684-6

[3]AUGUSTO J. C., HUCH M., KAMEAS A., MAITLAND J., McCULLAGH P. J., ROBERTS J., SIXSMITH A., WICHERT R., Handbook of Ambient Assisted Living - Technology for Healthcare, Rehabilitation and Well-Being. Amsterdam: IOS Press, 2012, 978-1-60750-836-6

Doporučená literatura:

[4]BURIAN, Pavel. Internet inteligentních aktivit. Praha: Grada, 2014. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-5137-5.

[5]HOLČÍK T., Belkin představil nové prvky pro svůj internet věcí WeMo [CES]. In: Živě [online]. 2013 [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: http://www.zive.cz/bleskovky/belkin-predstavil-nove-prvky-pro-svuj-internet-veci-wemo-ces/sc-4-a-167105/default.aspx

[6]ZANDL P., Internet věcí - Internet of Things. In: Lupa [online]. 2009 [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/internet-veci-internet-of-things/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5589206.html