Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Asistivní technologie a komunikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIASTK-A Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou asistivních technologií a jejich napojení na (mobilní) telekomunikační systémy 2G – 4G (5G) a systémy GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, ..) nejenom ve zdravotnictví a sociální péči, ale i v aplikacích pro běžné použití. Dále budou diskutovány aspekty spojené s vývojem, implementací a používáním informačních systémů a s vývojem, výrobou a distribucí zdravotnických prostředků a asistivních technologií. Pozornost bude věnována bezpečnostním aspektům uchovávání a přenosu citlivých dat, přístupu k nim, apod.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Pro získání zápočtu bude nutné odevzdat 7 domácích cvičení a 2 zápočtové úlohy se ziskem minimálně 50% bodů. Teoretické znalosti budou ověřeny formou písemné zkoušky s ústním dozkoušením.

Požadavky na studenty: Povinná účast na cvičeních (max. 2 absence).

Osnova přednášek:

1. Telekomunikační systémy. Mobilní buňkové telefonní sítě - digitální systémy. Modulační techniky. GSM.

2. 2G – 2.5G. GSM – architektura systémů a podsystémů. Přenos dat v systémech GSM.

3. 2.5G – 2.75G. GSM – Přenos dat v systémech GSM - HSCSD, GPRS. EDGE.

4. Mobilní buňkové systémy třetí generace (UMTS). Struktura, standardy.

5. Mobilní buňkové systémy čtvrté generace. LTE. Struktura, standardy.

6. Mobilní buňkové systémy. LTE. 4G a 5G. Radiová část.

7. Mobilní buňkové systémy. LTE. 4G a 5G. VoLTE..

8. IEEE 802.11X – WLAN/WiFi. WiMAX - 802.16X. IEEE 802.15.X - Bluetooth. Ostatní PAN. Jednotlivé systémy a jejich aplikace.

9. Družicové komunikace. Telekomunikační družice GEO, MEO, LEO. Inmarsat, Iridium, Thuraya, ..

10. Globální navigační satelitní systémy – GNSS. GPS, GLONASS, GALILEO, ….

11. Technologie pro LPWAN Sigfox a LoRa.

12. Exkurze u mobilního operátora – dohledové centrum.

13. Veřejné a neveřejné (spec.) rádiové sítě.

14. Aplikace asistivních technologií v praxi.

Osnova cvičení:

1. Telekomunikační systémy. Mobilní buňkové telefonní sítě - digitální systémy. Modulační techniky. GSM.

2. 2G – 2.5G. GSM – architektura systémů a podsystémů. Přenos dat v systémech GSM.

3. 2.5G – 2.75G. GSM – Přenos dat v systémech GSM - HSCSD, GPRS. EDGE.

4. Mobilní buňkové systémy třetí generace (UMTS). Struktura, standardy.

5. Mobilní buňkové systémy čtvrté generace. LTE. Struktura, standardy.

6. Mobilní buňkové systémy. LTE. 4G a 5G. Radiová část.

7. Mobilní buňkové systémy. LTE. 4G a 5G. VoLTE..

8. IEEE 802.11X – WLAN/WiFi. WiMAX - 802.16X. IEEE 802.15.X - Bluetooth. Ostatní PAN. Jednotlivé systémy a jejich aplikace.

9. Družicové komunikace. Telekomunikační družice GEO, MEO, LEO. Inmarsat, Iridium, Thuraya, ..

10. Globální navigační satelitní systémy – GNSS. GPS, GLONASS, GALILEO, ….

11. Technologie pro LPWAN Sigfox a LoRa.

12. Exkurze u mobilního operátora – dohledové centrum.

13. Veřejné a neveřejné (spec.) rádiové sítě.

14. Aplikace asistivních technologií v praxi.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou asistivních technologií a jejich napojení na (mobilní) telekomunikační systémy 2G – 4G (5G) a systémy GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, ..) nejenom ve zdravotnictví a sociální péči, ale i v aplikacích pro běžné použití. Dále budou diskutovány aspekty spojené s vývojem, implementací a používáním informačních systémů a s vývojem, výrobou a distribucí zdravotnických prostředků a asistivních technologií. Pozornost bude věnována bezpečnostním aspektům uchovávání a přenosu citlivých dat, přístupu k nim, apod.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

[1] SAUTER M., From GSM to LTE: An introduction to mobile networks and mobile broadband. John Wiley & Sons, 2010.

[2] IEEE 802.16m Evaluation Methodology Document (dostupný na: http://wirelessman.org/tgm/core.html)

[3] 3GPP standardy (dostupné na http://www.3gpp.org/specifications)

[4] KOROWAJCZUK, Leonhard. LTE, WIMAX, and WLAN network design, optimization and performance analysis. Hoboken, N. J.: Wiley, 2011.

Povinná literatura:

[5] DOBEŠ Josef a ŽALUD Václav: Moderní radiotechnika, vydavatelství BEN, elektronická kniha, 2010, ISBN: ISBN 978-80-7300-293-0

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5588906.html