Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezpečnost v asistivních technologiích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIBAST-A Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifickými bezpečnostními riziky a opatřeními na jejich eliminaci nebo na jejich omezení při instalaci a užívání technických děl určených pro poskytování zdravotní a domácí péče. Závažnou problematikou jsou nejen organizační a technická opatření na úseku bezpečnosti, nýbrž i prokazatelné záznamy o nich. Protože dosud není problematika AT ošetřena legislativně, bude se využívat analogie z oblasti zdravotnických prostředků. Budou diskutovány případové studie z praxe.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Podmínky zápočtu jsou absolvování dvou praktických testů s celkovým ziskem alespoň 50 % bodů. Zkouška má písemnou část, která se skládá z převážně teoretických otázek s následním ústním dozkoušení v rozsahu odpřednášené a odcvičené látky.

Požadavky na studenty: Povinná účast na cvičeních (max. 1 absence).

Osnova přednášek:

1. Úvod do kryptologie, základní pojmy, historický přehled,

2. Blokové šifry, režimy blokových šifer. Proudové šifry

3. Kryptosystémy veřejného klíče

4. Hashovací funkce, generátory náhodných posloupností

5. Biometrie a vícefaktorová autentizace

6. Kryptografické protokoly - autentizační protokoly; IPsec; SSL/TLS, SSH

7. Zabezpečení elektronické pošty - S/MIME, PGP. Certifikát X.509, certifikační autorita, PKI

8. Zabezpečení mobilních a bezdrátových komunikačních sítí. Zabezpečení protokolů pro přenos hlasu v IP sítích

9. Typy útoků, klíčové zranitelnosti u zdravotnických systémů

10. Bezpečnost z hlediska zajištění správné funkce

11. Bezpečnost z hlediska uživatele

12. Případové studie I

13. Případové studie II

14. Závěry

Osnova cvičení:

1. Úvod do kryptologie, základní pojmy, historický přehled,

2. Blokové šifry, režimy blokových šifer. Proudové šifry

3. Kryptosystémy veřejného klíče

4. Hashovací funkce, generátory náhodných posloupností

5. Biometrie a vícefaktorová autentizace

6. Kryptografické protokoly - autentizační protokoly; IPsec; SSL/TLS, SSH

7. Zabezpečení elektronické pošty - S/MIME, PGP. Certifikát X.509, certifikační autorita, PKI

8. Zabezpečení mobilních a bezdrátových komunikačních sítí. Zabezpečení protokolů pro přenos hlasu v IP sítích

9. Typy útoků, klíčové zranitelnosti u zdravotnických systémů

10. Bezpečnost z hlediska zajištění správné funkce

11. Bezpečnost z hlediska uživatele

12. Případové studie I

13. Případové studie II

14. Závěry

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifickými bezpečnostními riziky a opatřeními na jejich eliminaci nebo na jejich omezení při instalaci a užívání technických děl určených pro poskytování zdravotní a domácí péče.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Aktuální znění relevantních zákonů, vyhlášek a nařízení vlády: Sbírka zákonů ČR (www.mvcr.cz)

[2] STAMP, Mark. Information security: principles and practice. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, c2006. ISBN 0-471-73848-4.

Doporučená literatura:

[3] MAO, Wenbo. Modern Cryptography: Theory and Practice. 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2004. ISBN 0-13-066943-1.

[4] MENEZES, Alfred, Paul C. VAN OORSCHOT a Scott A. VANSTONE. Handbook of applied cryptography. Boca Raton: CRC Press, c1997. Discrete mathematics and its applications. ISBN 0-8493-8523-7., volně ke stažení na http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/

[5] Aktuální informace o cybersecurity, jako např.: https://www.fcc.gov/general/emergency-information-online-safety;

http://www.coe.int/en/web/cybercrime¨

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5588206.html