Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Jakost a spolehlivost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1M13JAS1 Z,ZK 6 14KP+6KC česky
Garant předmětu:
Pavel Mach
Přednášející:
Pavel Mach
Cvičící:
Pavel Mach, Martin Molhanec
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Pojmy a definice z oblasti jakosti a spolehlivosti a jejího řízení, filosofie jakosti, systémy řízení jakosti ve světě. Spolehlivost jako součást jakosti. Základní pojmy z oblasti spolehlivosti, základní rozdělení užívaná ve spolehlivosti a jejich charakteristiky a aplikace. Spolehlivost prvků a systémů, výpočet spolehlivosti systémů metodou kompozice a dekompozice a metodou seznamu. Zálohování teplou a studenou zálohou, typy teplých a studených záloh. Základní statistické metody a nástroje spojené s řízením jakosti, manažerské nástroje pro řízení jakosti. Techniky FMEA a QFD, dům jakosti. Způsobilost procesu. Taguchiho ztrátová funkce. Statistická přejímka.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M13JAS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M13JAS

Požadavky:

Účast na cvičení je povinná. Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. U zkoušky bude požadována znalost odpřednášené látky, vybraných studijních materiálů (viz Moodle) a látky probrané ve cvičeních.

Osnova přednášek:

1. Pojmy z problematiky jakosti. Systémy jakosti užívané ve světě. Certifikace dle ISO 9000.

2. Faktorové experimenty.

3. Vytvoření matematického modelu pomocí faktorových experimentů. Optimalizace modelů.

4. Sedm Ishikawových nástrojů řízení jakosti. Regulační diagramy.

5. Statistická přejímka pro data získaná porovnáním.

6. Základní pojmy ze spolehlivosti. Typy spolehlivostních dat. Teorie tolerancí, matematické vyrovnání.

7. Spolehlivost prvků a systémů. Životní cyklus. Typy poruch.Spolehlivost sériového a paralelního řetězce.

8. Základy teorie spolehlivosti. Koeficient využití a prostojů. Pohotovost, intervalová využitelnost.

9. Typy rozdělení užívané ve spolehlivosti a jejich vlastnosti. Q-Q diagram. Box-plot diagram.

10. Spolehlivost sériového a paralelního řetězce prvků a zařízení

11. Kompozice a dekompozice. Metoda seznamu a minimálních úspěšných cest

12. Intenzita poruch, intenzita oprav, pohotovost, koeficient využití a prostojů. Interval spolehlivosti.

13. Konfidenční interval střední doby mezi poruchami. Doba sledování. Studená a teplá záloha.

14. Strom poruch, jeho konstrukce a jeho kvalitativní a kvantitativní řešení.

Osnova cvičení:

1.Příklady systémů řízení jakosti. Náklady spojené s nízkou jakostí, náklady na řízení jakosti. Struktura příručky jakosti.

2.Zadání týmových projektů. Struktura případové studie.

3.Práce nad případovou studií.

4.Praktické použití teorie tolerancí. Praktické použití matematického vyrovnání.

5.Příklady na použití rozdělení pro diskrétní proměnnou ve spolehlivosti.

6.Příklady na použití rozdělení pro spojitou proměnnou ve spolehlivosti.

7.Příklady kompozice a dekompozice systému. Metoda seznamu.

8.Testování normality pomocí programu QC Expert, test šikmost-špičatost. Použití exploratorní analýzy.

9.Zrychlené testování spolehlivosti.

10.Vypracování případové studie

11.Vypracování případové studie.

12.Vypracování případové studie.

13.Obhajoby projektů.

14.Obhajoby projektů. Zápočet.

Cíle studia:

Student se seznámí se základními systémy řízení jakosti a spolehlivosti a charakteristikami těchto parametrů. Naučí se základním postupům při výpočtu parametrů jakosti a spolehlivosti a používání základních nástrojů pro řízení těchto parametrů.

Studijní materiály:

Montgomery, D. C.: Statistical Quality Control. J. Wiley and Sons, 2012

Meloun, M., Militký, J.: Kompendium statistického zpracování dat. Academia, Praha. 2006

Elsayed, E. A.: Reliability Engineering. J. Wiley and Sons, 2012

Nenadál, J., Naskievičová, D., Petříková, R., Plura, J., Tošenovský, J.: Moderní management jakosti. Management press. Praha, 2008

Dodson, B., Nolan, D.: Reliability Engineering Handbook. QA Publishing LLC, 2002

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2422
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5586606.html