Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matlab pro řešení projektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y1MP KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Vladimír Socha
Cvičící:
Vladimír Socha
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Sylabus předmětu je orientovaný zejména na řešení přidružených problémů v BP a to na podnět studentů, přičemž jednotlivá cvičení budou stanovenou problematiku probírat právě na konkrétních příkladech podle potřeb a návrhů studentů. Předmět tedy bude mít flexibilní formu, díky níž by mělo dojít k prohloubení znalostí studentů při práci v prostředí Matlab.

Požadavky:

Zisk zápočtu je podmíněn (1) docházkou na hodiny, (2) odevzdáním vlastního projektu, (3) prezentací projektu, a (4) absolvování on-line kurzů MATLAB Academy.

V kontextu docházky jsou akceptovány dvě nepřítomnosti.

Studenti v rámci semestru vypracují vlastní semestrální projekt ve formě GUI (grafického uživatelského prostředí) v programovém prostředí Matlab. V ideálním případě bude projekt navázán na bakalářkou práci, alternativně může jít o libovolnou aplikaci využitelnou v letectví. Minimální úroveň projektu by měla odpovídat znalostem nabytým v průběhu výuky předmětu 21Y1MP. Projekt musí být odevzdán před jeho prezentací, která bude probíhat v 13. týdnu výuky, tj. nejzazší termín odevzdání projektu je 13. 12. 2022. Při neodevzdání projektu do tohoto termínu není možno získat zápočet. Pozdní odevzdání projektu není možné.

V rámci prezentace projektu student představí přístup k řešení (komentované představení zdrojového kódu), funkcionalitu programu a jeho využití. Student musí být schopen odpovídat na otázky zaměřené na tvorbu a funkcionalitu programu v kontextu zdrojového kódu a představeného GUI. Nebude-li student schopen vysvětlit/obhájit svoje řešení, není možné získat zápočet. Termín prezentací je závazný a student v něm musí prezentovat projekt (14. 12. 2022). Prezentace nemají pevný rozvrh, tj. pořadí prezentací je primárně založeno na dobrovolné bázi a ochotě studentů prezentovat, případně bude pořadí náhodné. Úspěšné absolvování prezentace v jednom ze stanovených termínů vede (za předpokladu splnění předchozích a následujících podmínek) k zisku zápočtu. V opačném případě není možné zápočet získat. Opravné/náhradní termíny prezentací nejsou.

Poslední podmínkou je absolvování 2 online kurzů dostupných studentům v MATLAB Academy (https://matlabacademy.mathworks.com), které jsou studentům zdarma poskytovány v rámci Campus Wide MATLAB licence. Na třetí vyučovací hodině (5. 10. 2022) musí studenti doložit absolvování MATLAB Onramp kurzu (v rozsahu 100 %, předpokládaná délka kurzu je 2 hodiny). V opačném případě nemohou v předmětu pokračovat a nemají možnost získat zápočet. Kurz slouží jako znalostní báze pro úspěšné absolvování předmětu 21Y1MP. Nejpozději v zápočtovém týdnu (tj. nejpozději 11. 1. 2023) musí studenti doložit absolvování MATLAB Fundamentals kurzu (v rozsahu 100 %, předpokládaná délka kurzu je 25 hodin). V opačném případě není možné získat zápočet. Absolvování kurzů je vlastní zodpovědností studenta a probíhá mimo výuku.

Poslední (zápočtový) týden je vyhrazen na udělení zápočtů a případné konzultace nad vlastními projekty, resp. jejich rozšířením (zejména v kontextu bakalářských prací).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je koncipovaný pro projektovou část výuky na Fakultě dopravní. Myšlenkou předmětu je zaměření na konkrétní řešení projektů studentů v rámci jejich bakalářských prací. Cílem předmětu je poskytnou oporu studentům při řešení konkrétních problémů v jejich bakalářských pracích s využitím programového prostředí Matlab.

Studijní materiály:

Attaway, Stormy. Matlab: a practical introduction to programming and problem solving. Butterworth-Heinemann, 2013.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5583306.html