Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Bezpilotní systémy 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y1BS KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Michal Černý, Jakub Kraus, Tomáš Tlučhoř
Cvičící:
Michal Černý, Jakub Kraus, Tomáš Tlučhoř
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Vývoj bezpilotního letectví. Konstrukce letadel. Platná legislativa v ČR. Plánování a provedení letu. Rozdělení vzdušného prostoru. Rizika provozu a provozní postupy. Praktické lety.

Požadavky:

Hodnocení probíhá na základě zpracování semestrální práce ze strany studenta. Téma semestrální práce musí korespondovat se statí přednášek, kterých byl student během semestru posluchačem. Práce má jasně dané požadavky na rozsah a formální obsahovou stránku. Semestrální práce musí obsahovat minimálně: titulní stranu, obsah, úvod, vlastní práci (7-9 stran), závěr, reference. Musí se dodržovat etické zásady psaní. Práce bude popisovat jeden problém, který v současné době existuje a navrhovat jeho řešení. Řešení problému bude odůvodněno a bude muset být v obecné rovině proveditelné. Vlastní práce by měla být strukturovaná následovně: popis problému, již existující nápady na řešení dle rešerše literatury, postup, jak autor došel k vlastnímu návrhu řešení, návrh řešení, zhodnocení návrhu, diskuse výhod a přínosů a možných překážek a nedokonalostí návrhu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat ucelený přehled a všeobecné znalosti o bezpilotních systémech, platných předpisech a provozních omezeních.

Studijní materiály:

-

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5583206.html