Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Bezpilotní systémy 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y1BS KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Michal Černý, Tomáš Tlučhoř
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Vývoj bezpilotního letectví. Konstrukce letadel. Platná legislativa v ČR. Plánování a provedení letu. Rozdělení vzdušného prostoru. Rizika provozu a provozní postupy. Praktické lety.

Požadavky:

Hodnocení probíhá na základě zpracování semestrální práce ze strany studenta. Téma semestrální práce musí korespondovat se statí přednášek, kterých byl student během semestru posluchačem. Práce má jasně dané požadavky na rozsah a formální obsahovou stránku. Semestrální práce musí obsahovat minimálně: titulní stranu, obsah, úvod, vlastní práci (7-9 stran), závěr, reference. Musí se dodržovat etické zásady psaní. Práce bude popisovat jeden problém, který v současné době existuje a navrhovat jeho řešení. Řešení problému bude odůvodněno a bude muset být v obecné rovině proveditelné. Vlastní práce by měla být strukturovaná následovně: popis problému, již existující nápady na řešení dle rešerše literatury, postup, jak autor došel k vlastnímu návrhu řešení, návrh řešení, zhodnocení návrhu, diskuse výhod a přínosů a možných překážek a nedokonalostí návrhu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat ucelený přehled a všeobecné znalosti o bezpilotních systémech, platných předpisech a provozních omezeních.

Studijní materiály:

-

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5583206.html