Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programové prostředky pro řešení diplomových prací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PRDP Z 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Sylabus předmětu je orientovaný zejména na řešení přidružených problémů v DP a to na podnět studentů, přičemž jednotlivé lekce budou stanovenou problematiku probírat právě na konkrétních příkladech podle potřeb a návrhů studentů. Předmět tedy bude mít flexibilní formu, díky níž by mělo dojít k prohloubení znalostí studentů při práci v prostředí Matlab.

Požadavky:

Zisk zápočtu je podmíněn (1) docházkou na hodiny, (2) odevzdáním vlastního projektu, (3) prezentací projektu, a (4) absolvování on-line kurzů MATLAB Academy.

V kontextu docházky jsou akceptovány dvě nepřítomnosti. Uvedené platí pro všechny rozvrhované hodiny, tj. přednášky i cvičení, jelikož na obou probíhá praktická práce s MATLABem vedoucí k zisku zápočtu a hodiny na sebe v kontextu nabytých znalostí navazují (tj. neúčastí na hodině přicházíte o znalosti nezbytné na následující).

Studenti v rámci semestru vypracují vlastní semestrální projekt ve formě GUI (grafického uživatelského prostředí) v programovém prostředí Matlab. V ideálním případě bude projekt navázán na diplomovou práci, alternativně může jít o libovolnou aplikaci využitelnou v letectví. Minimální úroveň projektu by měla odpovídat znalostem nabytým v průběhu výuky předmětu 21PRDP. Projekt musí být odevzdán před jeho prezentací, která bude probíhat v 12. a 13. týdnu výuky, tj. nejzazší termín odevzdání projektu je 5. 12. 2022. Při neodevzdání projektu do tohoto termínu není možno získat zápočet. Pozdní odevzdání projektu není možné.

V rámci prezentace projektu student představí přístup k řešení (komentované představení zdrojového kódu), funkcionalitu programu a jeho využití. Student musí být schopen odpovídat na otázky zaměřené na tvorbu a funkcionalitu programu v kontextu zdrojového kódu a představeného GUI. Nebude-li student schopen vysvětlit/obhájit svoje řešení, není možné získat zápočet. Termíny prezentací jsou závazné a student musí prezentovat projekt v jednom z těchto dvou termínů (6. a 13. 12. 2022). Prezentace nemají pevný rozvrh, tj. pořadí prezentací je primárně založeno na dobrovolné bázi a ochotě studentů prezentovat, případně bude pořadí náhodné. Studenti musí být připraveni prezentovat v obou uvedených termínech. Úspěšné absolvování prezentace v jednom ze stanovených termínů vede (za předpokladu splnění předchozích a následujících podmínek) k zisku zápočtu. V opačném případě není možné zápočet získat. Opravné/náhradní termíny prezentací nejsou.

Poslední podmínkou je absolvování 2 online kurzů dostupných studentům v MATLAB Academy (https://matlabacademy.mathworks.com), které jsou studentům zdarma poskytovány v rámci Campus Wide MATLAB licence. Na druhé vyučovací hodině (27. 9. 2022) musí studenti doložit absolvování MATLAB Onramp kurzu (v rozsahu 100 %, předpokládaná délka kurzu je 2 hodiny). V opačném případě nemohou v předmětu pokračovat a nemají možnost získat zápočet. Kurz slouží jako znalostní báze pro úspěšné absolvování předmětu 21PRDP. Nejpozději v zápočtovém týdnu (tj. nejpozději 10. 1. 2023) musí studenti doložit absolvování MATLAB Fundamentals kurzu (v rozsahu 100 %, předpokládaná délka kurzu je 25 hodin). V opačném případě není možné získat zápočet. Absolvování kurzů je vlastní zodpovědností studenta a probíhá mimo výuku.

Poslední (zápočtový) týden je vyhrazen na udělení zápočtů a případné konzultace nad vlastními projekty, resp. jejich rozšířením (zejména v kontextu diplomových prací).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je koncipovaný pro projektovou část výuky na Fakultě dopravní. Myšlenkou předmětu je zaměření na konkrétní řešení projektů studentů v rámci jejich diplomových prací. Cílem předmětu je poskytnou oporu studentům při řešení konkrétních problémů v jejich diplomových pracích s využitím programového prostředí Matlab.

Studijní materiály:

Attaway, Stormy. Matlab: a practical introduction to programming and problem solving. Butterworth-Heinemann, 2013.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5583006.html