Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Sociologie lidských zdrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y1SL KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Lidské zdroje a jejich význam, pracovní skupina jako zvláštní typ sociální skupiny, komunikace, personální management, moderní řízení, plánování lidských zdrojů, podniková kultura.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se sociologickým pojetím organizace a procesy, které ovlivňují její fungování a kvalitu.

Studijní materiály:

Mužík, Jaroslav - Krpálek, Pavel: Lidské zdroje a personální mangement, Academia 2017

Nový, Ivan - Surynek, Alois: Sociologie pro ekonomy a manažery, Grada 2006.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5582706.html