Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Cizí jazyk 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
104YC2X Z,ZK 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

1. Opakování učiva z minulého semestru, lekce VI, téma: Konstrukce a dopravní inženýrství

2. Téma: Koncepce udržitelné dopravy, gramatická cvičení, poslech ,diskuze, prezentace

3. Téma: Známé světové mosty, typy, složení; poslech, diskuze, párové rozhovory, prezentace

4. Lekce VII, téma: Management a ekonomika ve stavebnictví, prezentace

5. Základní ekonomické termíny, grafy - jejich interpretace, kontrolní test, prezentace

6. Lekce VIII, téma: Vodní stavby, gramatická a poslechová cvičení, prezentace

7. Typy přehrad - ve světě, u nás, procvičování slovní zásoby, prezentace

8. Lekce IX, téma: Inženýrské životní prostředí, problémy, jejich řešení, diskuze, prezentace - Alternativní zdroje energie

9. Trvale udržitelný rozvoj, hlavní kritéria, poslech, párové rozhovory, kontrolní test, prezentace

10. Lekce X, téma: Geodézie a kartografie, měření prováděná v rámci výuky, odborná terminologie zeměměřičských prací a používaných přístrojů, prezentace

11. Mapování, druhy map a jejich použití, GPS, prezentace

12. Opakování probrané látky, dokončení prezentací

13. Zápočtový test

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!H. Horká, S. Giormani, P. Martincová, R. Nivenová: Professional English for Civil Engineerinng, nakl. ČVUT v Praze, 2017, ISBN: 978 - 80 - 01 - 05995 - 1.

!A. Hanáková, J. Dressel: Deutsch im Bauwesen, nakl. ČVUT v Praze, 2013, ISBN: 978 - 80 - 01 - 04591 - 6.

!M. Robovská: Le Cours de francais pour le Génie Civil et d´Architecture, VUT Brno, 1999, ISBN: 802 - 141 - 1570.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5582206.html