Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stokování a čištění odpadních vod

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144SCOV Z,ZK 8 4P+2C česky
Garant předmětu:
David Stránský
Přednášející:
Karel Kříž, Jana Nábělková, Jaroslav Pollert, David Stránský
Cvičící:
Karel Kříž, Jana Nábělková, Jaroslav Pollert, David Stránský, Kateřina Škvařilová
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Předmět popisuje a vysvětluje základy stokování a čištění odpadních vod. V první části se předmět soustřeďuje na historický vývoj stokování, důvody jeho vzniku a vývoj těchto důvodů až do současné doby. Dále jsou popsána různá uspořádání stokového systému, způsoby dopravy vody, dispozice stok. Charakterizovány jsou druhy odpadních vod a srážkové vody. Vysvětleny a procvičeny jsou metody hydraulického návrhu stok. Dále jsou probrány objekty na stokové síti, způsoby výstavby a sanací a BOZP. V druhé části předmětu je popsáno složení odpadní vody a způsoby jejího čištění. Vysvětlena jsou různá uspořádání čistíren odpadních vod a podrobně jsou popsány jednotlivé stupně čištění a kalové hospodářství. Vysvětleny a procvičeny jsou návrhové výpočty jednotlivých stupňů čistíren odpadních vod.

Požadavky:

zápočet - protokoly ze cvičení, zkouška - písemný test

Osnova přednášek:

1. Historie a účel stokování, odpadní vody, srážkové vody

2. Soustavy stok, systémy stok, způsoby dopravy odpadních vod, dispozice stok

3. Hydraulický návrh oddílné splaškové kanalizace

4. Povrchový odtok srážkových vod, hydraulický návrh jednotné kanalizace a oddílné dešťové kanalizace

5. Objekty na stokové síti

6. Procesy a technologie výstavby a sanací trubních sítí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve fázi návrhu a výstavby stokových sítí

7. Anorganické látky v odpadních vodách, organické látky v odpadních vodách

8. Úvod do čištění odpadních vod, nátok na čistírnu odpadních vod (ČOV), kapacita ČOV

9. Mechanický stupeň ČOV

10. Biologické čištění na ČOV, odstranění nutrientů, aerace a biomasa

11. Kalové hospodářství ČOV

12. Domovní ČOV, kořenové ČOV

13. Čistírenská hydrobiologie, hydrobiologie tekoucích vod jako recipientů odpadních vod

Osnova cvičení:

1. Výškové vedení stok (minimální a maximální rychlosti, tečné napětí)

2. Výpočet množství odpadních vod

3. Návrh oddílné splaškové stokové sítě

4. Výpočet množství srážkových vod

5. Návrh oddílné dešťové stokové sítě

6. Návrh jednotné stokové sítě

7. Návrh retenčních a vsakovacích objektů

8. Výpočet kapacity čistírny odpadních vod

9. Výpočet česlí

10. Výpočet sedimentační nádrže

11. Výpočet biologické části - aktivace

12. Hydrobiologická praktika

13. Diskuzní workshop - hlavní poznatky

Cíle studia:

Cílem studia je, aby studenti ovládli postupy vedoucí ke správnému stavebně-technickému návrhu stokové sítě a čištění odpadních vod dle místních podmínek a v základní rovině pochopili typy procesů, které v těchto technologických celcích probíhají.

Studijní materiály:

Nypl, V., Synáčková, M.: Zdravotní inženýrství 30 - Stokování, 2001, ČVUT Praha

Hlavínek, P.; Mičín, J.; Prax, P. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000 s.r.o. 2001. 251 s. ISBN 80-86020-30-4

Butler, D., Davies, J.W.: Urban Drainage 2nd ed., 2004, ISBN 0-203-34190-2

Vladimír Krejčí a kol.: Odvodnění urbanizovaných území, 2001, NOEL 2000, ISBN 80-86020-39-8

Vesilund, P.A.: Wastewater Treatment Plant Design (Book + Student Workbook) 2003, ISBN: 1 84339 024 8, 1 84339 052 3

Dohányos, M. a kol. Anaerobní čistírenské technologie. Brno: NOEL 2000 s.r.o. 1998. 343 s. ISBN 80-86020-19-3

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-217

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
místnost TH:B-784

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B784
místnost TH:B-784

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B784
místnost TH:C-217

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5562406.html