Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Odhadování, filtrace a detekce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
RM35OFD Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Vladimír Havlena (gar.)
Cvičící:
Vladimír Havlena (gar.), Jan Hauser, David Vošahlík
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Předmět seznamuje posluchače s popisem neurčitosti nepozorovatelných veličin (parametrů a stavu dynamického systému) jazykem teorie pravděpodobnosti a s metodami jejich odhadování. Na základě bayesovské formulace problému jsou odvozeny algoritmy odhadování (parametry ARX modelu, Gaussian Process Regression) a filtrace (Kalmanův filtr) a detekce (testování hypotéz na základě věrohodnostního poměru), diskutována jejich numericky robustní implementace a řešení reálných aplikačních problémů v oblasti průmyslových regulací, robotiky a avioniky.

Požadavky:

Základní znalosti teorie dynamických system, pravděpodobnosti a statistiky.

Osnova přednášek:

1. Opakování statistiky

2. MS, LMS a ML odhad

3. Bayesovský přistup, model dynamického systému

4. Identifikace parametrů ARX modelu

5. Sledování časově proměnných parametrů, metody zapomínání

6. Numercky robustní algoritmy odhadování

7. Regrese s využitím Gausovských procesů

8. Stochastický systém, pravděpodobnostní definice stavu, Kalmanův filtr

9. Kalmanův filtr pro barevné šumy, rozšířený Kalmanův filtr

10. Stochastick=é dynamické programování, LQ a LQG řízení, separační princip

11. Metody detekce a izolace poruch

12. Věrohodnostní poměr - teorie a aplikace

13. Nelineární odhadování - lokální a globální aproximace

14. Metody Monte Carlo

Osnova cvičení:

Náplní seminářů je práce na zadaných projektech (implementace vybraných algoritmů v Matlabu, řešení konkrétních technických problémů), Předmětem kontroly jsou funkční algoritmy a závěrečná zpráva.

Náplní domácích úkolů je řešení vybraných teoretické problému, předmětem kontroly je písemná zpráva.

.

Cíle studia:

Schopnost řešit inženýrské problem v oblasti odhadování a filtrace s využitím rigorózních teoretických základů.

Studijní materiály:

Lewis, F. L., L. Xie, D. Popa: Optimal and Robust Estimation: With an Introduction to Stochastic Control Theory, CRC Press, 2005. ISBN 978-1-4200-0829-6

Simon, D.: Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches. Wiley, 2006, ISBN: 978-0-471-70858-2

Slidy přednášek (WEB/Moodle)

Zadání samostatných prací a domácích úkolů (WEB/Moodle)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:E-126
Havlena V.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Trnkova posluchárna K5
St
místnost KN:E-26
Vošahlík D.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Laboratoř TŘ2
místnost KN:E-26
Havlena V.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Laboratoř TŘ2
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5551406.html