Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Manažerská praxe

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-MPX Z 4 5XD česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Student může jednou v rámci svého magisterského studia absolvovat (uplatnit) manažerskou praxi ve zvoleném subjektu praxe (podnikatelském subjektu) na operativním, taktickém či strategickém stupni řízení (typicky na pozici projektového manažera, středního či vrcholného manažera). Zvolený subjekt praxe a odbornou náplň posuzuje s dostatečným předstihem garant předmětu. Ve zvoleném subjektu praxe nesmí mít podstatný vlastnický podíl ani podstatný rozhodovací vliv příbuzní studenta (např. jako člen vrcholného managementu).

Od B201 je vypisována nová, ekvivalentní verze předmětu NI-MPX.

Požadavky:

Pro zápis předmětu podá student podepsanou Žádost o zápis manažerské praxe s dále uvedenými (posuzovanými) atributy.

- typ zvoleného subjektu (podnikatelský subjekt, nezisková organizace, ?)

- vlastnická a organizační struktura subjektu (s ohledem na vlastnický či rozhodovací podíl studenta či jeho příbuzných ve zvoleném subjektu)

- počet zaměstnanců, resp. řízených osob v subjektu

- popis a náplň činnosti pozice studenta ve zvoleném subjektu

- doba trvání činnosti studenta na odpovídající pozici ve zvoleném subjektu (min. 20 člověkodnů / 4 týdny)

Žádost se podává prostřednictvím studijního oddělení a posuzuje ji garant předmětu. Garant předmětu doplní do žádosti studenta, zda schvaluje či neschvaluje zápis předmětu.

Pro uznání praxe (získání zápočtu) musí student doložit Zprávu o manažerské praxi, která obsahuje především následující náležitosti:

- specifikace (identifikaci) subjektu praxe

- doložení rozsahu praxe v trvání min. 20 člověkodnů (cca 4 týdny na plný úvazek) např. ve formě pracovní smlouvy na uvedenou dobu

- popis odborné náplně a popis pozice na odpovídající úrovni řízení

- přehled (počet) a popis činnosti řízených pracovníků

- potvrzení statutárního orgánu subjektu nebo nadřízeného řídícího pracovníka o absolvování praxe a skutečnostech uvedených ve Zprávě o manažerské praxi

Zápočet z předmětu uděluje garant předmětu do studijního systému (KOS) na základě posouzení doložené Zprávy o manažerské praxi. Rozhodnutí o udělení či neudělení zápočtu, s případným zdůvodněním rozhodnutí, zapisuje garant předmětu i do Zprávy o manažerské praxi.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Doležal, J. ? kolektiv: Projektový management, Grada Publishing a.s., 2016, ISBN 978-80-247- 5620-2

2. Voříšek, J. - Pour, J.: Management podnikové informatiky, Professional Publishing 2012, ISBN 978-80-7431-102-4

3. Donelly H. J. ? Gibson L. J.: Management, Grada Publishing a.s., 1997, ISBN 978-80-7169-422-9

Poznámka:

Tento předmět je nahrazen ekvivalentním NI-MPX // Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2258

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2258
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5527206.html