Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pokročilé metody pro diagnostiku a korekci zraku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ADBPMDZ ZK 5 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět je podrobně zaměřen na principy modelování, návrhu a současné i budoucí aplikace moderních metod využívaných pro diagnostiku a korekci zraku, zejména pak aplikaci nových optoelektronických prvků a digitálních technologií.

Požadavky:

Výuka probíhá v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Kromě zkoušky je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

1.Základní charakteristiky optické soustavy oka a celého zrakového systému.

2.Kvantitativní charakteristiky kvality zrakového vjemu a jejich korelace s kvalitou vidění.

3.Současné metody a moderní trendy pro měření a analýzu aberací a refrakčních vad oka.

4.Využití aberometrie v praxi. Analýza refrakčních vad.

5.Možnosti komplexní analýzy vlastností rohovky, předního segmentu a oční čočky oka.

6.Moderní technologie diagnostiky sítnice a trendy jejich vývoje.

7.Možnosti zohlednění aberací a parametrů oka v návrhu moderních korekčních pomůcek a při refrakční chirurgii.

8.Tekuté krystaly, optoelektronické displeje, asférická a difraktivní optika pro oční optiku.

9.Moderní možnosti korekce presbyopického stavu oka. Sítnicový obraz, velikost sítnicového obrazu a anizeikonie.

10.Adaptivní a aktivní optické prvky a systémy v oční optice a oftalmologii.

11.Analýza faktorů komfortu nošení kontaktních čoček. Tribologie kontaktní čočky a vztah k materiálům kontaktních čoček.

12.Moderní displeje a zobrazovací systémy pro diagnostiku a korekci zraku.

13.„Chytré“ korekční a diagnostické čočky, pomůcky a přístroje.

14.Současné technologie a trendy vývoje korekčních pomůcek a náhrad jednotlivých částí zrakového systému.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení se současnými perspektivními metodami korekce a diagnostiky zraku a novými trendy v této oblasti.

Studijní materiály:

[1] M. Kaschke: Optical Devices in Ophthalmology and Optometry: Technology, Design Principles and Clinical Applications. Wiley VCH, 2013.

[2] W. Benjamin: Borish's Clinical Refraction. Butterworth-Heinemann, 2006.

[3] G. Dai: Wavefront Optics for Vision Correction: Technology, Design Principles and Clinical Applications. Bellingham, SPIE Press, 2008.

[4] R.R. Krueger, et al.: Wavefront Customized Wavefront Correction. SLACK Inc., 2004.

[5] J. Porter, et al.: Adaptive Optics for Visual Science. Principles, Practices, Design and Applications. John Wiley & Sons, 2006.

[6] M. Sinjab: Corneal Topography in Clinical Practice. Jaypee-Highlights Medical Publishers Inc, 2012.

[7] C.M.Corbett et al.: Corneal Topography: Principles and Applications. BMJ Books, 1999.

[8] D. A. Atchison, G.Smith: Optics of the Human Eye. Butterworth Heinemann 2000.

[9] W.Barfield: Wearable Computers and Augmented Reality. CRC Press 2015.

[10] B. Hoefflinger (Ed.): High-Dynamic-Range (HDR) Vision. Springer 2007.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5447906.html