Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Číslicové zpracování 2D biosignálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ADBZ2D ZK 5 2P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Základní témata předmětu jsou techniky zpracování 2D biosignálů; Diskrétní 2D transformace; Lineární filtrace; Rekonstrukce obrazů z projekcí, Analýza 2D signálů (identifikace zkreslení a šumu, vlnková dekompozice, Detekce hran, segmentace, analýza textur); Speciální aplikace zpracování 2D biosignálů v medicíně (UZV, MRI, CT, mikroskopické obrazy, atd.).

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5 může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Osnova přednášek:

1) Fourierova transformace, Hadamardova transformace. 2) Diskretni kosinova transformace. 3) Vlnková transformace. 4) Základní geometrické operace, prostorová deformace, perspektivní transformace. 5) Matematický model kamery. 6) Morfologické operace (binární a šedotónové obrazy). 7) Měření tvarových charakteristik objektu v obraze. 8) Segmentace a prahování (1). 9) Segmentace a prahování (2). 10) Unitární transformační algoritmy (FT, Kosinova, Sinova, Hadamard, Haar, Karhunen-Loeve). 11) Restaurační techniky obrazu (1). 12) Restaurační techniky obrazu (2). 13) Inverzni filtrace. 14) Wienerova filtrace, pseudoinverze.

Osnova cvičení:

Předmět má pouze přednášky

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnutí znalostí teoreticky náročných metod zpracování 2D biosignálů a jejich aplikací, případně modifikací pro konkrétní účel.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Rafael C.Gonzales, Paul Wintz: Digital Image Processing, 2002.

[2] Hlaváč, V., Sedláček, M.: Zpracování signálů a obrazů. Vydavatelství ČVUT, 2005.

Doporučená:

[3] Drastich, A.: Netelevizní zobrazovací systémy. VUT v Brně, 2001.

[4] Al Bovik: Handbook of Image & Video Processing. Academic Press, 2000.

[5] Gonzales, C.R., Woods, E.R., Eddins, L.S.: Digital Image Processing Using MATLAB. Prentice Hall, 2004.

[6] Sonka, M., Fitzpatrick, J.M.: Handbook of Medical Imaging, Volume 2. Medical Image Processing and Analysis, SPIE Press, 2000.

[7] Davies, E.R.: Machina Vision, Theory, Algorithms, Practicalities, 3rd edition, Elsevier Inc. 2005.

[8] Fontoura Costa, L., Marcondes Cesar, R.Jr.: Shape Analysis and Classification Tudory and Praktice, CRC Press, 2000.

[9] Soille, P.: Morphological Image Analysis, Principles and Applications, 2nd edition, Springer-Verlag, 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5447506.html