Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Digital Signal processing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE2M31CZS Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět BE2M31CZS je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Předmět BE2M31CZS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE5B31CZS (vztah je symetrický)
Předmět BE2M31CZS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B2B31CZS (vztah je symetrický)
Předmět BE2M31CZS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B2B31CZS (vztah je symetrický)
Předmět BE2M31CZS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BD5B31CZS (vztah je symetrický)
Předmět BE2M31CZS nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE5B31CZS (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

The subject gives overview about basic methods of digital signal processing and their applications (examples from speech and biological signal processing): disrete-time signals and systems, signal characteristics in time and frequency domain, Fourier transform, fast algorithms for DFT computation, introduction to digital filter design, digital filtering in time and frequency domain, decimation and interpolation and their usage in filter banks, basics of LPC analysis. Further details can be found at <a href=http://noel.feld.cvut.cz/vyu/be2m31czs>http://noel.feld.cvut.cz/vyu/be2m31czs</a> .

Požadavky:

Bases of signal and system theory with necessary mathematical background are supposed as preliminary knowledge.

Osnova přednášek:

1. Introduction to DSP. Sampling theorem.

2. Basic characteristics of digital signals.

3. Autocorrelation and crosscorrelation functions

4. Fourier transform of discrete signal.

5. Properties of DFT, fast algorithms for DFT computation.

6. Spectral characteristics of stachastic and non-stationary signals.

7. Signal and system reprezentation in Z-domain

8. Digital Filtering I - FIR filters.

9. Digital filtering II - IIR filters.

10. Digital filtering in the frequency domain.

11. Basics of multi-band signal processing.

12. Basics of parametric methods of signal processing.

13. DSP applications in speech and biological signal processing. Signal compression.

14. Reserve.

Osnova cvičení:

1. Introduction to MATLAB and other tools

2. Computation of basic time-domain characterstics in MATLAB

3. Autocorrelation analysis and its applications

4. Discrete Fourier Transform (DFT) and its properties, interpolation, zero-padding

5. Spectral analysis of deterministic signals

6. Spectral analysis of stochastic and non-stationary signals

7. Discrete-time systems: basic properties, frequency repsonse

8. Design of digital FIR filters

9. Design of digital IIR filters

10. Digital filtering in frequency domain

11. Implementation of signal segmentation (OLA, OLS)Parametric metods of DSP

12. Basics of multi-band signal processing

13. Parametric metods of DSP

14. Reserve

Cíle studia:

Students should acquire theoretical and practical experiences about basic DSP techniques and the most frequent applications. Simple implementations and simulations of basic DSP methods in MATLAB environment are solved in seminars of the subject.

Studijní materiály:

[1] Oppenheim, A.V., Shafer, R.W.: Discrete-Time Signal Processing. 3rd edition. Prentice-Hall, 2009

[2] Vaseghi S.V..: Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction. 4th edition. Wiley, 2008

[3] The MathWorks: MATLAB User's and Reference Guides.

(Any other book devoted to digital signal processing.)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5372206.html