Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Seminární cvičení z elektromagnetismu a optiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
611SEMO Z 0 0P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Řešení příkladů z elektrického a magnetického pole, elektromagnetického pole, optiky, úvodu do fyziky pevných látek.

Požadavky:

Znalost pohybových rovnic, vlnění, diferenciální a integrální počet funkce jedné a více proměnných, zákony zachování.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Procvičení sestavení a řešení pohybových rovnic pro nabitou částici v elektromagnetickém poli, elektromagnetického vlnění a optiky.

Studijní materiály:

Malá Z., Vítů T.: Sbírka příkladů z fyziky, Praha, skriptum ČVUT, 2009; Halliday D., Resnick R., Walker J., Fyzika, Vutium, Brno, Praha, 2013.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5349806.html