Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Constructive Geometry A

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E01A018 ZK 3 0P+0C anglicky
Přednášející:
Ivana Linkeová (gar.), Martin Hanek, Marta Hlavová, Vladimír Prokop, David Trdlička
Cvičící:
Ivana Linkeová (gar.), Martin Hanek, Marta Hlavová, Vladimír Prokop, David Trdlička
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Předmět se zabývá geometrickými objekty v prostoru - křivkami, plochami a tělesy, jejich vlastnostmi a vzájemnými vztahy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Promítací metody. Kinematická geometrie v rovině. Šroubovice. Rotační plochy. Šroubové plochy. Obalové plochy. Rozvinutelné plochy. Hladké rozvinutelné přechodové plochy.

Osnova cvičení:

Promítací metody. Kinematická geometrie v rovině. Šroubovice. Rotační plochy. Šroubové plochy. Obalové plochy. Rozvinutelné plochy. Hladké rozvinutelné přechodové plochy.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Kargerová, M., Mertl, P.: Konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2005.

Květoňová, B., Hlavová, M., Javůrková, G.:

Cvičení z konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2008

Pro denní studium Praha.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5289306.html