Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dopravní právo a související předpisy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
623DPSP Z 1 2P+0C+8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Rozbor vybraných zákonů v dopravě (např. zákon o pozemních komunikacích, zákon o silniční dopravě, zákon o civilním letectví, zákon o drahách, zákon o vnitrozemské plavbě), vybrané předpisy práva EU v oblasti dopravy.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základními právními předpisy v oblasti dopravy a souvisejících právních předpisů včetně předpisů EU.

Studijní materiály:

Dopravní právo, Vetešník, Jemelka, Potěšil, Vetešníková, Adameová, Bohuslav, ISBN: 978-80-7400-409-4

Silniční právo, Kočí Roman, Nakladatelství Leges, ISBN: 978-80-87212-10-3

ÚZ č. 1156 - Doprava, přeprava, pozemní komunikace, Sagit, a. s. ISBN:978-80-7488-187-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5278206.html