Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aplikované měřicí metody v dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
22AMMD KZ 4 1P+3C česky
Garant předmětu:
Tomáš Mičunek
Přednášející:
Michal Frydrýn, Tomáš Mičunek, Luboš Nouzovský, Drahomír Schmidt, Zdeněk Svatý
Cvičící:
Michal Frydrýn, Tomáš Mičunek, Luboš Nouzovský, Drahomír Schmidt, Zdeněk Svatý
Předmět zajišťuje:
ústav soudního znalectví v dopravě
Anotace:

Zaměření a technické zpracování situace dopravní stavby geodetickou totální stanicí, GPS systémy a pomocí fotogrammetrie, 3D skenování. Vytýčení části dopravní stavby geodetickými metodami. Měření a technické zpracování některých dynamických charakteristik vozidla za použití vysokorychlostních kamer a akcelerometrů. Jedná se o týdenní kurz s předpokládanými termíny výuky v měsících května/června a září (zpravidla ve zkouškovém období).

Požadavky:

Znalost systému AutoCAD a Excelu. Základni znalosti principu fungování geodetických měření, přístrojů a aktivní znalost zpracování základních geodetických úloh. Základní znalosti a zpracování úloh na měření dynamiky jízdy vozidla.

více viz: k622.fd.cvut.cz/downloads/22AMMD.pdf

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Praktická znalost a dovednost zaměřování stavu, vytyčování dopravních staveb a dynamických charaketristik vozidel dostupnými technologiemi.

Studijní materiály:

ŠACHL,J. a kolektiv: Analýza nehod v silničním provozu, ČVUT v Praze, 2010

ŠVEC M.: Stavební geodézie 10, Praktická výuka, ČVUT v Praze, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5276406.html