Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Krizové situace v letecké dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
21KSLD ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Krizové řízení státu a legislativa. Krizové plánování. Havarijní plánování. Integrovaný záchranný systém, Armáda České republiky. Evakuace obyvatelstva, zvířat a majetku. Dopravní zabezpečení evakuace. Ochrana před povodněmi a vliv povodní na leteckou dopravu. Krizové řízení v resortu dopravy a spojů. Úloha dopravy za vojenských krizových stavů. Úloha dopravy za nevojenských krizových stavů. Materiální a technické prostředky pro řešení mimořádných událostí v letecké dopravě. Použití dalších druhů dopravy v krizových situacích. Matematické prostředky pro podporu řešení krizových situací, softwarové nástroje a informační systémy a technologie pro krizové řízení.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5275206.html