Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Matlab pro řešení projektů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21MRP Z 0 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Lenka Hanáková
Cvičící:
Lenka Hanáková
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Sylabus předmětu je orientovaný zejména na řešení přidružených problémů v bakalářské práci a to na podnět studentů, přičemž jednotlivá cvičení budou stanovenou problematiku probírat právě na konkrétních příkladech podle potřeb a návrhů studentů. Předmět tedy bude mít flexibilní formu, díky níž by mělo dojít k prohloubení znalostí studentů při práci v prostředí Matlab.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je koncipovaný pro projektovou část výuky na Fakultě dopravní. Myšlenkou předmětu je zaměření na konkrétní řešení projektů studentů v rámci jejich bakalářských prací. Cílem předmětu je poskytnou oporu studentům při řešení konkrétních problémů v jejich bakalářských pracích s využitím programového prostředí Matlab.

Studijní materiály:

Attaway, Stormy. Matlab: a practical introduction to programming and problem solving. Butterworth-Heinemann, 2013.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5274006.html