Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzikální principy pro letectví 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21FPL2 Z 0 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Elektrický náboj a elektrické pole. Magnetické pole. Maxwellovy rovnice. Vyzařovací zákony. Základy atomové fyziky. Základy fyziky pevných látek.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je pomoci studentům s pochopením probíraných fyzikálních principů a to zejména na základě početních cvičení.

Studijní materiály:

Malá, Z., Vítů, T.: Sbírka příkladů z fyziky, ČVUT 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5273806.html