Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Termomechanika A

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
212A046 ZK 2 0P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a zákony fenomenologické termodynamiky a termokinetiky. Dále je probíráno řešení základních termodynamických dějů a jejich aplikace na děje probíhající v reálných tepelných motorech a strojích. Předmět A je zapsán společně s předmětem Termomechanika. Rozčlenění výuky je shodné, navíc je vyžadována hlubší znalost teoretických partií včetně odvození klíčových vztahů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Základní pojmy a veličiny. Stavové veličiny. Teplo a práce. Stavová změna vratná a nevratná, termodynamický cyklus.

• Základní zákony – postuláty, I. II. a III. hlavní věta termodynamická. Carnotův oběh. Exergie.

• Ideální plyn a jeho vlastnosti.

• Základní vratné změny stavu ideálního plynu. Změna izobarická, izochorická, izotermická, adiabatická a polytropická.

• Řešení vybraných nevratných stavových změn ideálního plynu. Směsi ideálních plynů. Nevratná adiabatická komprese a expanze. Termodynamická účinnost. Škrcení.

• Ideální plyn s nekonstantními tepelnými kapacitami, řešení stavových změn.

• Chování reálných plynů. Rovnice Van der Waalsova, vlastnosti vodní páry.

• Řešení vratných i nevratných stavových změn vodní páry.

• Oběhy tepelných motorů a strojů, pístové stroje, plynová a parní turbína, chladicí stroj, tepelné čerpadlo.

• Vlastnosti vlhkého vzduchu, ochlazování, ohřev a míšení dvou proudů vlhkého vzduchu.

• Základy chemické termodynamiky – spalování.

• Sdílení tepla – vedením, prouděním a zářením. Jednorozměrové vedení tepla – základní případy. Volná a nucená konvekce. Přestup tepla se změnou skupenství. Základní případy vzájemného záření dvou těles.

• Kombinované případy sdílení tepla. Výpočty výměníků.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Nožička J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004

Nožička J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004

Nožička J., Termomechanika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998

Nožička, J.-Adamec, J.-Váradiová, B.: Termomechanika, Sbírka příkladů, ČVUT Praha 1999

ŠAFAŘÍK, P.: Základy termodynamiky vlhkého vzduchu. Vydavatelství ČVUT, Praha

Jílek M., Randa Z.: Termomechanika ? sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5269306.html