Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Termomechanika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121046 Z,ZK 5 3P+1.4C+0.6L česky
Garant předmětu:
Tomáš Hyhlík
Přednášející:
Tomáš Hyhlík, Hana Schmirlerová, Pavel Šafařík
Cvičící:
Marek Belda, Tomáš Hyhlík, Petr Jančík, Petr Prokop, Michal Schmirler, Hana Schmirlerová, Pavel Sláma, Jakub Suchý, Viktor Syrovátka, Pavel Šafařík
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a zákony fenomenologické termodynamiky a termokinetiky. Dále je probíráno řešení základních termodynamických dějů a jejich aplikace na děje probíhající v reálných tepelných motorech a strojích. Předmět A je zapsán společně s předmětem Termomechanika. Rozčlenění výuky je shodné, navíc je vyžadována hlubší znalost teoretických partií včetně odvození klíčových vztahů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Základní pojmy a veličiny. Stavové veličiny. Teplo a práce. Stavová změna vratná a nevratná, termodynamický cyklus.

• Základní zákony – postuláty, I. II. a III. hlavní věta termodynamická. Carnotův oběh. Exergie.

• Ideální plyn a jeho vlastnosti.

• Základní vratné změny stavu ideálního plynu. Změna izobarická, izochorická, izotermická, adiabatická a polytropická.

• Řešení vybraných nevratných stavových změn ideálního plynu. Směsi ideálních plynů. Nevratná adiabatická komprese a expanze. Termodynamická účinnost. Škrcení.

• Ideální plyn s nekonstantními tepelnými kapacitami, řešení stavových změn.

• Chování reálných plynů. Rovnice Van der Waalsova, vlastnosti vodní páry.

• Řešení vratných i nevratných stavových změn vodní páry.

• Oběhy tepelných motorů a strojů, pístové stroje, plynová a parní turbína, chladicí stroj, tepelné čerpadlo.

• Vlastnosti vlhkého vzduchu, ochlazování, ohřev a míšení dvou proudů vlhkého vzduchu.

• Základy chemické termodynamiky – spalování.

• Sdílení tepla – vedením, prouděním a zářením. Jednorozměrové vedení tepla – základní případy. Volná a nucená konvekce. Přestup tepla se změnou skupenství. Základní případy vzájemného záření dvou těles.

• Kombinované případy sdílení tepla. Výpočty výměníků.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Nožička J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004

Nožička J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004

Nožička J., Termomechanika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998

Nožička, J.-Adamec, J.-Váradiová, B.: Termomechanika, Sbírka příkladů, ČVUT Praha 1999

ŠAFAŘÍK, P.: Základy termodynamiky vlhkého vzduchu. Vydavatelství ČVUT, Praha

Jílek M., Randa Z.: Termomechanika ? sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT, 2004

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A1-505d
Syrovátka V.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Syrovátka V.
17:45–19:15
(paralelka 2)
Dejvice
Učebna 505d
Út
místnost T4:A1-505d
Syrovátka V.
16:00–17:30
(paralelka 3)
Dejvice
Učebna 505d
St
místnost T4:A1-505d
Schmirlerová H.
09:00–10:30
(paralelka 4)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Belda M.
16:00–17:30
(paralelka 5)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Belda M.
17:45–19:15
(paralelka 6)
Dejvice
Učebna 505d
Čt
místnost T4:A1-505d
Prokop P.
09:00–10:30
(paralelka 7)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:D2-256
Hyhlík T.
14:15–16:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 256
místnost T4:A1-505d
Suchý J.
16:45–18:30
(paralelka 10)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Suchý J.
10:45–12:15
(paralelka 8)
Dejvice
Učebna 505d
místnost KN:A-108
Schmirlerová H.
15:00–16:45
(přednášková par. 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA108
místnost T4:A1-505d
Prokop P.
12:30–14:00
(paralelka 9)
Dejvice
Učebna 505d
místnost KN:A-108
Schmirlerová H.
15:00–16:45
(paralelka 20)
Karlovo nám.
Posluchárna KA108

místnost T4:A1-505d
Sláma P.
09:00–10:30
(paralelka 11)
Dejvice
Učebna 505d
místnost T4:A1-505d
Jančík P.
10:45–12:15
(paralelka 12)
Dejvice
Učebna 505d
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5269206.html