Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Chemické a fyzikální vlastnosti kompozitů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321082 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Kompozit je tvořený několika druhy různých materiálů. Je specifický tím, že v matrici jsou v náhodném nebo geometricky uspořádaném rozložení částice, které mají zpevňující funkci. Kompozitní materiály jsou materiály vytvářené dle požadovaných vlastností. Předmět zahrnuje výčet vlastnos-tí kompozitních složek a jejich vzájemné interakce. Navazuje na předmět Chemické a fyzikální vlastnosti polymerních materiálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod, historie, definice kompozitu, rozdělení

2.Vláknové kompozity

3.Umělá a přírodní vlákna pro kompozity

4.Částicové kompozity

5.Materiály pro vláknové a částicové komponenty

6.Matrice pro kompozity reaktivní pryskyřice

7.Matrice pro kompozity termoplastická

8.Spojení výztuž matrice

9.Lomové chování kompozitních materiálů

10.Materiálové charakteristiky kompozitů

11.Zkoušení kompozitních materiálů

12.Chemická odolnost a koroze

13.Abrazivní a erozivní opotřebení

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

EHRENSTEIN, G W. Polymerní kompozitní materiály. V ČR 1. vyd. Praha: Scientia, 2009, 351 s. ISBN 978-80-86960-29-6.

KOŘÍNEK, Z. Počítačová podpora, Kompozity, www.volny.cz/zkorinek/

MATTHEWS, F a R. RAWLINGS. Composite materials: engineering and science. 1st ed. New York: Chapman & Hall, 1994, viii, 470 p. ISBN 0412559706

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5250106.html