Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Chemické a fyzikální vlastnosti plastů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321081 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Přednášky okrývají vztahy fyzikálních a chemických vlastností polymer-ních materiálů. Důraz je kladen na vysvětlení a pochopení specifických pojmů a jejich vzájemných souvislostí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základy chemie polymerních materiálů

2.Aditiva do plastů a jejich funkce

3.Molekulární a nadmolekulární struktura polymerů

4.Fyzikální a chemické vlastnosti

5.Tepelné vlastnosti (12118)

6.Tokové vlastnosti (12118)

7.Mechanické vlastnosti polymerů, teplotní a časové závislosti

8.Lomové chování polymerních materiálů

9.Degradační procesy v polymerních materiálech

10.Polymerní směsi a slitiny

11.Přehled konstrukčních plastů a specifické vlastností jednotlivých typů

12.Experimentální metody zkoumání vlastností

13.Technické pryže, struktura a vlastnosti

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

MEISSNER, B. a V. ZILVAR. Fyzika polymerů: Struktura a vlastnosti polymerních materiálů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1987. 360 s.

DUCHÁČEK, V. Polymery: výroba, vlastnosti, zpracování, použití. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006. 278 s. ISBN 80-7080-617-6.

MLEZIVA, J. a J. ŠŇUPÁREK. Polymery: výroba, vlastnosti, zpracování, použití. Vyd. 2., přeprac. Praha: Sobotáles, 2000. 537 s. ISBN 80-85920-72-7.

CALLISTER, W.D. Materials science and engineering: an introduction. 7th ed. New York: Wiley, 2007. xxv, 721, [188] s příl. ISBN 978-0-471-73696-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5250006.html