Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Letecké radiové systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221165 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s leteckou radiotechnikou, leteckou analogovou, digitální a družicovou komunikací, leteckou navigací včetně družicové, primární, sekundární a pasivní rádiovou lokací. Předmět poskytne studentům teoretické a praktické znalosti o fungování leteckých rádiových systémů a jejich integraci s ostatními systémy letadel.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1.Kmitočtové spektrum, šíření rádiových vln, antény, radiokomunikační a radarová rovnice, letecká civilní radiokomunikační služba.

2.Shannonovo schéma komunikačního systému, digitální a analogové modulace, zdrojové a kanálové kódování, metody přístupu do kanálu.

3. Letecké rádiové přijímače a vysílače, požadavky, architektura, rádiové funkční bloky

4.Letecké analogové a digitální komunikační systémy, rádiové datové linky HFDL, VDL, SATCOM.

5.Základy radiové navigace, metody AoA, ToA, DToA, SS, triangulace, multilaterace.

6.Letecké terestriální navigační systémy DME, ILS, VOR, radiový výškoměr.

7.Výpočet polohy navigační družice, rovnice dráhy družice a její řešení, keplerovské parametry.

8.Výpočet polohy uživatele, časová základna, relativistické jevy, jednorázové metody výpočtu polohy, chyby měření.

9.Družicové navigační signály, modulace BPSK, BOC, dálkoměrné posloupnosti, spektrum a korelační funkce, ionosférická refrakce, dvoufrekvenční měření.

10.Zpracování navigačních signálů, sledování signálu, korelátor, chyby měření, počáteční synchronizace, sériové a paralelní metody.

11.Požadavky na přesnost, integritu, kontinuitu a dostupnost leteckých navigačních systémů, diferenční měření, vysoká citlivost, RTK

12.Přehled družicových navigačních systémů, GPS, GLONASS, Galileo, Compass, podpůrné systémy WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN.

13.Typy radarů (primární, sekundární pasivní), zpracování signálu v radaru, dopplerovská filtrace.

14.Sekundární radar, módy A, C a S, squitter, extended squitter, ADS-B, TCAS, pasivní radiolokace, směrové zaměřovače.

Osnova cvičení:

1.Seznámení se s laboratoří, bezpečnost práce

2.Radiokomunikační a radarová rovnice, příklady

3.Měření vysokofrekvenčního zesilovače

4.Měření směšovače

5.Měření přijímače letecké radiostanice

6.Měření spektra družicových navigačních signálů

7.Měření rychlosti startu, citlivosti a chyby polohy družicového navigačního přijímače

8.Zadání samostatné úlohy

9.Generování VOR a ILS signálů v GNU radiu

10. Konzultace samostatné úlohy

11.Zpracování VOR a ILS signálů v GNU radiu

12.Zpracování odpovědí sekundárního radaru v GNU radiu

13.Doplňkové měření, presentace výsledků

14.Rezerva

Cíle studia:

Seznámit studenty s leteckými rádiovými systémy.

Studijní materiály:

-Kovář, P.: Družicová navigace, Od teorie k aplikacím v softwarovém přijímači, ČVUT 2016, ISBN 978-80-01-05989-0

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5248006.html