Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Dálkově řízené letouny

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2222061 KZ 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět se zaměřuje na moderní koncept přístupu k vývoji a návrhu letadlové avioniky, kde si jednotlivé HW bloky vyměňují data pomocí vysokorychlostních přenosů. Existující předpisová základna a sdílení leteckého prostoru definují požadavky na přesnost, spolehlivost a funkčnost elektronických systémů i v případě výskytu poruchy. V předmětu se studenti dozvědí detaily ohledně požadavků na tzv. safety-critical multi-senzorové systémy, metody zpracování dat z přeurčených systémů, metody detekce poruch, způsob volby primárního výpočetního a kontrolního systému v paralelních architekturách, sběrnicové technologie a metody testování/certifikace leteckých přístrojů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Integrovaná modulární avionika - její vývoj, standardizace, architektura a použití (A380, B787, UAV).

2. Koncept Performance Based Navigation (PBN), související požadavky na senzorové vybavení a přesnost měřených veličin.

3. Analogové a digitální palubní informační systémy a jejich hierarchické struktury.

4. Principy a systémy pro zajištění spolehlivosti řídicích a informačních systémů a subsystémů.

5. Metody a prostředky provozní a havarijní diagnostiky a jejich vývoj.

6. Software a jeho architektura, návrh avionických systémů - požadavky, analýza výkonnosti, spolehlivosti a bezpečnosti. Prokazování způsobilosti a životní cyklus.

7. Začlenění systému inerciální navigace do řídicích struktur letadel a kosmických prostředků.

8. Prostředky monitorování letadlových a kosmických systému - rozhraní k řídicím algoritmům.

9. Způsoby řízení zálohovaných systému (leteckých motoru - FADEC, EEC, atd.)

10. Průmyslové sběrnice v letectví, architektura letadlových a space sběrnic: ARINC 429, 629, 659. CSDB, ASCB, AFDX, MIL-1553, STANAG 3910, CAN, CANaerospace, SpaceWire, TTP, FlexRay, IEEE-1394.

11. Primární a sekundární displeje, jejich napojení na letové, navigační a radiolokací systémy, multifunkční systémy EFIS, ECAM, EICAS, systémy nebezpečného přiblížení k zemi (GPWS).

12. Certifikační proces při návrhu avionických systémů - požadavky, analýza výkonnosti, spolehlivosti a bezpečnosti. ICAO, EASA, letecký zákon, netransferované výrobky. Standard TSO, požadavky a očekávané výstupy při certifikaci SW podle DO-178 a HW podle DO-160.

13. Metody analýzy a testování EMI a EMS letadlových systému. Pravidla návrhu letadl. systému z hlediska EMC.

Osnova cvičení:

1.Úvod, náplň cvičení, zadání individuální domácí práce.

2.Seznámení s vývojovými prostředky pro řešení projektů.

3.Prezentace první části individuální práce.

4.Měření - soubor úloh - AHRS jednotka ? standardní atmosféra.

5.Měření - soubor úloh - Magnetický kompas ? kalibrace a určení kurzu.

6.Měření - soubor úloh - Určování orientace ? polohové úhly.

7.Měření - soubor úloh - Algoritmy fúze dat ? IMU a magnetometr.

8.Měření - soubor úloh ? Systémy řízení.

9.Řešení individuální domácí práce - exkurze.

10.Řešení individuální domácí práce.

11.Řešení individuální domácí práce.

12.Řešení individuální domácí práce.

13.Zápočty.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s technologií používanou na bezpilotních prostředcích z hlediska senzorového vybavení, požadované přesnosti pro bezpečný let a schopnost udržení bezpilotního prostředku. V rámci předmětu bude řešena problematika kalibrace dat a specifické problémy u inerciálních senzorů, magnetometru a algoritmů fúze dat. Probraná témata budou na cvičeních řešena v rámci jednotlivých úloh na zjednodušených příkladech.

Studijní materiály:

-Cary R. Spitzer: The Avionics Handbook (Electrical Engineering Handbook), CRC Press, 2007, ISBN: 978-0-84938-348-9

-Jitendra R. Raol: Multi-Sensor Data Fusion, CRC Press, 2009, ISBN 9781439800034.

-Erik Blasch, DRDC Valcartier, Eloi Bosse, DRDC Valcartier, Dale Lambert: High-Level Information Fusion Management and Systems Design, Artech House, 2012, ISBN: 978-1-60807-151-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5247806.html