Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Životnost vrtulníku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2226022 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět je určen zájemcům o vrtulníkovou techniku. Absolventi získají praktické znalosti v oblasti životnosti vrtulníků a únavového poškození v souvislosti s vývojem, výrobou, údržbou a provozem. Dále budou popsány vybrané letecké nehody a jejich rozbor, typická únavová poškození, jejich šíření a možnosti navyšování životnosti. Závěr je věnován leteckým předpisům.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.) Rozbor leteckých nehod

2.) Cyklické zatěžování vrtulníků (pozemní, letové)

3.) Materiálové vlastnosti

4.) Kritická místa konstrukce (drak, pohonná jednotka, podvozek)

5.) Vlivy působící na životnost vrtulníku ? návrh (Safe Life, Damage Tolerance, Dodatečná změnová služba)

6.) Vlivy působící na životnost vrtulníku ? výroba

7.) Vlivy působící na životnost vrtulníku ? provoz a údržba

8.) Příklady typických únavových poškození - drak

9.) Příklady typických únavových poškození ? pohonná jednotka

10.) Příklady typických únavových poškození - podvozek

11.) Zvyšování životnosti

12.) Letecké předpisy (EASA, ÚCL, ULL, OVL SDK MO)

Cíle studia:

Základní znalosti životnosti a únavových poškození vrtulníků.

Studijní materiály:

1)Josef Adamec, Jindřich Kocáb: Letadlové motory, CORONA, 2008, 978-80-86116-54-9

2)Růžička M., Fidranský J.: Pevnost a životnost letadel, ČVUT Praha, 2000, ISBN 80-01-02254-4

3)M. Klesnil, P. Lukáš: Únava kovových materiálů při mechanickém namáhání, ACADEMIA, 1975

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5247606.html