Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Letecké vrtule

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2222049 KZ 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Kinematika obtékání vrtulového listu, síly a momenty na vrtulovém listu, výkon vrtulí spotřebovaný, charakteristiky vrtule, režimy práce vrtule, výběr vrtule (adaptační součinitel), tahové křivky pevné a stavitelné vrtule, teorie ideálního propulzoru, impulzová teorie, teorie izolovaného elementu listu, virová teorie.

Požadavky:

Aerodynamika I

Osnova přednášek:

1. Kinematika obtékání vrtulového listu

2. Síly a momenty na vrtulovém listu

3. Vztahy pro tah a výkon vrtule

4. Aerodynamické charakteristiky vrtule

5. Aerodynamické charakteristiky vrtule

6. Režimy práce vrtule

7. Výběr vrtule (adaptační součinitel)

8. Tahové křivky pevné a stavitelné vrtule

9. Teorie ideálního propulzoru

10. Impulzová teorie

11. Teorie izolovaného elementu listu

12. Virová teorie

13. Výpočty vrtulových charakteristik

Osnova cvičení:

1. Tahová křivka pevné vrtule

2. Tahová křivka stavitelné vrtule

3. Výběr vrtule

4. Impulzová teorie

5. Listová teorie

6. Vírová teorie

7. Výpočet charakteristik vrtule

Cíle studia:

Zvládnutí základů oboru Letecké vrtule.

Studijní materiály:

-J. Švéda: Teorie vrtulí a vrtulníků, skripta VAAZ Brno, 1962

-V. L. Alexandron: Letecké vrtule, SNTL Praha, 1954

-Benda L.: Metoda Aerodynamického výpočtu vrtule, VZLU zpráva, 1979

-Huječek, Vrtule, CERM, 2004, ISBN: 80-7204-363-3

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5247406.html