Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktický úvod do strojírenské výrobní techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2353041 Z 2 0P+2C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Předmět je zaměřen na praktické seznámení se s výrobními stroji včetně moderních CNC technologií i se základy technologičnosti součástek na CNC strojích vyráběných. Studenti u základních typů výrobních strojů i CNC obráběcích center získají potřebné znalosti cyklu výroby od konstrukčního zadání, využívaných technologií, výrobních postupů včetně určování technologických podmínek. Seznámí se s obsluhou strojů a s možnostmi jejich seřízení včetně nástrojů, vlastní výrobou až po kontrolní činnosti, či proměření výrobku. Dále jim budou předvedeny základní statické i provozní diagnostické metody měření (přesnost, měření sil, hluku, vibrací, teplot atd.).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

- Úvod, organizace, bezpečnostní předpisy

- Praktická činnost na strojích (konvenčních i NC) pod odborným dozorem, vycházející z konstrukčního zadání (stanovení technol. postupu a řezných podmínek, seřízení stroje a nástroje, výroba, výstupní kontrola); průběžně budou předvedeny ukázky statické i provozní diagnostiky a měření (tuhost, přesnost, hluk, teploty - termokamera, vibrace atd.)

Cíle studia:
Studijní materiály:

Předpisy BOZP

VRABEC, M.: Metodika programování obráběcích strojů s číslicovým řízením

UJEP Ústí nad Labem 2012. ISBN978-80-7414-499-8.

MÁDL, J.; VRABEC, M.: Technologičnost konstrukce z hlediska technologie obrábění

Univerzita J.E..Purkyně, ÚTŘV Ústí nad Labem 2006

ISBN 80-7044-757-5

BILÍK, O.; VRABEC, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů

VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9

MAREK, J.: Konstrukce CNC obráběcích strojů

MM Publishing, s.r.o., 2010

ISBN 978-80-254-7980-3

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5245406.html