Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy technologie II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
K343010 Z 2 4KP+4KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Základní pojmy třískového obrábění, terminologie, principy základních metod obrábění. Teoretické a praktické seznámení s výrobní technikou a technologickými možnostmi v rozsahu soustružení, frézování, vrtání (vyhrubování, vystružování, zahlubování), vyvrtávání a broušení a to v základní pojetí bez automatizace a speciálních aplikací.

Požadavky:

(žádné)

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy procesu obrábění

2. Základní pojmy procesu obrábění - řezné nástroje

3. Technologické podmínky procesu obrábění

4. Obrábění rotačních ploch - soustružení

5. Obrábění rovinných ploch - frézování, obrážení,hoblování

6. Obrábění otvorů - vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, vyvrtávání

7. Protahování, dělení materiálu, broušení

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky, bezpečnostní předpisy, základní pojmy procesu obrábění.

2. Základní pojmy procesu obrábění - laboratorní cvičení

3. Základní pojmy procesu obrábění - řezné nástroje

4. Praktická dílenská cvičení

5. Praktická dílenská cvičení

6. Praktická dílenská cvičení

7. Zápočtový test, odevzdání referátů, zápočet

Cíle studia:

Seznámení a praktické ověření základních pojmů strojírenské technologie v oblasti třískového obrábění. Seznámení se základní terminologií, normativními pojmy v aplikaci na jednotlivé základní způsoby obrábění. Osvojení základních technologických možností a vztahů pro technologické a ekonomické výpočty potřebné pro tvorbu technologických postupů a projektů.

Studijní materiály:

Mádl, J., Barcal, J.: Základy technologie II, skripta ČVUT, Praha 2008.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5239606.html