Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy geometrické a vlnové optiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VZGVO Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Stručná anotace předmětu: Rozšíření a prohloubení učiva fyziky (části optiky) v návaznosti na předměty Fyzika, Fyzikální optika a Geometrické a brýlové optika. V první části semestru bude seminář zaměřen na podporu výuky předmětu Fyzika, Fyzikální optika a Geometrické a brýlové optika. Tato část je vhodná pro studenty, kteří měli omezenou výuku fyziky na středních školách. V druhé části semestru bude cílem prohloubení a systematizace znalostí v optice se zaměřením na souvislosti a praktické aplikace poznatků. Součástí semináře bude i řešení úloh týkajících se daných probíraných témat.

Požadavky:

Zápočet: aktivní účast na řešení úloh při seminářích a splněný zápočtový test na 50 %.

Osnova přednášek:

1. Paprsková optika - Základy paprskové optiky, Zákon lomu, zákon odrazu

2. Paprsková optika - Elementární optické prvky s rovinnými plochami

3.Paprsková optika - Pojem optického zobrazení na základě paprskové optiky

4. Paprsková optika - Paraxiální vlastnosti optické soustavy

5. Optické vady soustavy

6. Optické soustavy základních optických přístrojů - Lupa, dalekohled, mikroskop

7.-8.Základy vlnové optiky

9.-10. Základy zobrazovací optiky (zobrazení jednoduchými a složenými optickými soustavami, výpočty parametrů optických soustav a jejich návrh)

11.-12. Brýlové čočky - parametry, výpočty

13.-14. Optické přístroje a jejich návrh

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Doplnění a prohloubení učiva fyziky v návaznosti na předměty Fyzika a Optika geometrická a brýlová.

Studijní materiály:

1.Halliday, D., Resnick, R., Esnick, Walker, J., Dub, P. ed. Fyzika. 1 a 2., přeprac. vyd. Přeložil Černý, M. Brno: VUTIUM, c2013. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN 978-80-214-4123-1.

2.Kolektiv autorů (editoři Navrátil, L., Rosina, J), Lékařská biofyzika. Vysokoškolská učebnice lékařské biofyziky. Vyd.Liberec, 2000. 354 s. ISBN 80-902318-5-3

3.Hrazdíra, I., Mornstein, V. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2001.

4.Mouroulis, P., Macdonald, J. Geometrical optics and optical design. Oxford: Oxford University Press, 1997. ISBN 978-0195089318.

5.Baudyš, A.. Technická optika. Vyd. 2. Praha: České vysoké učení technické, 1996. ISBN 8001014800.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5227206.html