Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABBPMP1A KZ 2 1P+1L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci předmětu bude kladen důraz na následující problematiky: provoz nemocnice, provoz na jednotlivých klinikách, dokumentace procesů, veřejné zakázky, nemocniční informační systém - NIS, základy terminologie klinické práce, snímání a interpretace elektrických biosignálů, akustika a mechanické tlakové změny v klinické praxi (barokomora), provoz rehabilitace, rozvody energií, rozvody medicinálních plynů, další podpůrné procesy.

Požadavky:

Požadavky klasifikovaného zápočtu jsou dány povinnou prezencí na všech formách výuky (přednášky na 1. LF UK a VFN a též praktické ukázky na stanovených pracovištích) s výjimkou vážných důvodů neúčasti hodných zřetele (posuzuje garant oboru BMT), absolvovanými dvěma testy a to během semestru (vzhledem k plánování výuky na mnoha pracovištích budou termíny testů teprve oznámeny) a úspěšným rozpoznáním náhodně vybraných zdravotnických prostředků v tzv. pexesu (viz http://esf.fbmi.cvut.cz/415/publicita). Jeden test se bude týkat problematik 2 dnů přednášek, které budou realizovány ke konci semestru na 1. LF UK a VFN v Praze a druhý test se bude týkat problematiky pracovišť, na kterých se student/studentka účastnil/a dané aktivity. Test bude vhodně kombinován z otázek MCQ (0 nebo1 bod) a otevřených otázek (0 až 5 bodů max.). Výsledné hodnocení je pak dáno průměrným hodnocením ze dvou absolvovaných testů podle ECTS klasifikační tabulky.

Osnova přednášek:

1. Architektura nemocnice, provoz nemocnice, provoz na jednotlivých klinikách

2. Dokumentace procesů, projektové řízení, veřejné zakázky

3. Nemocniční informační systém (NIS), IT oddělení

4. Snímání a interpretace elektrických biosignálů

5. Akustika a mechanické tlakové změny v klinické praxi (barokomora)

6. Provoz rehabilitace

7. Podpůrné provozy a procesy (rozvody energií, rozvody medicinálních plynů, dispečink, ...)

Osnova cvičení:

1. Architektura nemocnice, provoz nemocnice, provoz na jednotlivých klinikách

2. Dokumentace procesů, projektové řízení, veřejné zakázky

3. Nemocniční informační systém (NIS), IT oddělení

4. Snímání a interpretace elektrických biosignálů

5. Akustika a mechanické tlakové změny v klinické praxi (barokomora)

6. Provoz rehabilitace

7. Podpůrné provozy a procesy (rozvody energií, rozvody medicinálních plynů, dispečink, ...)

Cíle studia:

Hlavním cílem předmětu je, aby studenti získali další poznatky, vědomosti, návyky, dovednosti, zkušenosti a představy a to zejména v návaznostech a v souvislostech mezi tím, co získali v odborných předmětech a během odborné praxe a klinickými obory, resp. klinickým prostředím (praxí) ve fakultní nemocnici.

Studijní materiály:

Keith Willson, Keith Ison, Slavik Tabakov: Medical Equipment Management. Series: Series in Medical Physics and Biomedical Engineering. CRC Press, 2013. 344 p. ISBN 9781420099584.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5208406.html