Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Psychologie v HCI

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B4M39PUR1 Z,ZK 6 2P+2S česky

Předmět B4M39PUR1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE4M39PUR1 (vztah je symetrický)

Předmět B4M39PUR1 může být splněn v zastoupení předmětem BE4M39PUR1

Předmět B4M39PUR1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE4M39PUR1 (vztah je symetrický)

Garant předmětu:
Jakub Franc
Přednášející:
Jakub Franc
Cvičící:
Jan Balata, Jakub Franc
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Tento předmět nabízí studentům přehled o poznatcích psychologie aplikovatelných v HCI. Studenti budou po jeho absolvování schopni zohlednit v návrhu interaktivních softwarových systémů psychologické charakteristiky. Dále se naučí využívat aplikovaných výzkumných metod pro identifikaci uživatelských potřeb.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M39PUR

Požadavky:

Odkaz na stránky předmětu: https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M39PUR

Osnova přednášek:

1. Využití psychologie v rámci HCI (aplikovaná psychologie, mezioborový přístup, kognitivní věda, příklady z praxe)

2. Uživatelský výzkum (základní principy sběru uživatelských dat, výzkumné strategie, výzkumný vzorek)

3. Metody sběru uživatelských dat a jejich interpretace I (pozorování, etnografie, rozhovor, uživatelské testování)

4. Metody sběru uživatelských dat a jejich interpretace II (ohniskové skupiny, dotazníkové šetření, techniky moderování)

5. Méně rozšířené techniky uživatelského výzkumu (testování s oční kamerou, card sorting, querilla techniky, impact management, mezikulturní výzkum)

6. Reprezentace uživatelských dat (techniky modelování uživatele, využití person v praxi)

7. Kognitivní psychologie I (úvod do kognitivní psychologie, kognitivní procesy, mentální reprezentace, kognitivní styly, koncept flow)

8. Kognitivní psychologie II (paměťové procesy, pozornost, kognitivní mapa, učení, CLT - teorie kognitivní zátěže)

9. Vnímání (čití a vnímání, kognitivní zpracování vizuálních vjemů, základní teorie percepce)

10. Afektivní procesy a estetika (základní teorie emocí, historický pohled na roli emocí v HCI, emoční design, role prekognitivních emocí v designu, dilema krásy)

11. Osobnost (hlavní koncepty psychologie osobnosti, její aplikace v oboru HCI, interakce osobnosti a prostředí)

12. Iracionalita (iracionální chování, základní typy kognitivních zkreslení, persuasivní design, behaviorální ekonomie, etické otázky)

13. Ergonomie, stres (základní témata ergonomie, psychosociální aspekty práce s počítačem, stres, design pro kritické situace)

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Příprava výzkumných témat

2. Příprava výzkumného projektu pro práci ve cvičení

3. Nácvik rozhovorů

4.-5. Guerilla Research a pozorování, Emoční mapa

6. Design Thinking Workshop (CFI)

7.-14. Intenzivní nácvik psychologických dovedností formou sebezkušenostních cvičení v blokové formě

Cíle studia:

Prohlubuje znalosti a dovednosti studentů oboru HCI v oblasti návrhu a testování uživatelské interakce.

Studentům ostatních oborů OI a jiných studijních programů nabízí získání znalostí a dovedností v oblasti uživatelského výzkumu a kognitivní psychologie nezbytných pro správný návrh interakce uživatele s vyvíjeným produktem

Doplňuje se s předmětem „Kognitivní systémy“ (Vavrečka)

Studijní materiály:

[1] Sternberg, R. J. (2002) Kognitivní psychologie.

[2] Parkin, A. J. (2000) Essential Cognitive Psychology.

[3] Kuniavsky, M. (2012) Observing User Experience.

[4] Disman, M. (1999) Jak se vyrábí sociologická znalost.

[5] Hall, E. (2013) Just Enough Research.

Poznámka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M39PUR

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4M39PUR1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost KN:E-126
Franc J.
07:30–09:00
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Trnkova posluchárna K5
místnost
Franc J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

místnost KN:E-126
Franc J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Trnkova posluchárna K5
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5206106.html