Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Strojírenská výroba

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2343040 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

V rámci předmětu jsou prezentovány tři základní kompetence profilující ústav - obrábění, technologické projektování, metrologie a systémy managementu kvality. Předmět je realizován formou seminářů, laboratorních cvičení a exkurzí u průmyslových partnerů.

Touto formou se studenti seznámí s aktivitami skupiny obrábění v oblastech programování CNC strojů, komplexními CAD/CAM systémy, obráběcími nástroji, konvenčními, ale i nekonvenčními metodami obrábění a aditivními technologiemi.

V oblasti technologického projektování budou studenti seznámeni se zásadami a metodikou pro projektování výrobních procesů a systémů s využitím moderních metod přípravy výroby (Lean Production, Just In Time, Make or Buy) a pokročilých SW pro přípravu a plánování výroby. V oblasti technologického projektování s problematikou projektováním výrobních procesů a komplexních výrobních systémů.

V rámci metrologie a systémů managementu kvality poté budou studenti seznámeni s moderními technologiemi kontroly kvality výrobků v oblasti souřadnicového měření ? rozměrové a geometrické tolerance, textura povrchu.

Formou odborných exkurzí do průmyslových podniků je studentům demonstrována praktická úloha výše uvedených kompetencí v rámci životního cyklu výrobku ? marketing, konstrukce, technická příprava výroby, strojírenská výroba a kontrola kvality.

Předmět bude rozvrhován ve 4hodinových blocích, jednou za 14 dní z důvodu vyšší efektivity výuky v rámci jednotlivých výukových bloků a exkurzí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

- Úvodní seminář, organizace výuky, podmínky udělení zápočtu, zaměření při studiu na Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie, možností zapojení studentů do řešení projektů i uplatnění absolventů v praxi.

- Obráběcí Programování CNC strojů; CNC stroje a jejich programování , komplexní CAD/CAM systémy, aditivní technologie .

- Technologické projektování ? modelování a simulace procesu montáže v SW Tecnomatix Jack, modelování a simulace výrobního systému v SW Tecnomatix Plant Simulation - výrobních procesů i výrobních systémů.

- Metrologie - souřadnicové měření, měření profilu povrchu i komplexní hodnocení kvality povrchové vrstvy.

- Semináře a exkurze u průmyslových partnerů, dodavatel výrobních technologií, průmyslový podnik.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se zaměřením studia na Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie, včetně možností jejich uplatnění v praxi.

Studijní materiály:

VRABEC, M.: Metodika programování obráběcích strojů s číslicovým řízením, UJEP Ústí nad Labem 2012. ISBN978-80-7414-499-8 .

MÁDL, J.; VRABEC, M.: Technologičnost konstrukce z hlediska technologie obrábění, Univerzita J. E. Purkyně, ÚTŘV Ústí nad Labem 2006, ISBN 80-7044-757-5

BILÍK, O.; VRABEC, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů, VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9

VRABEC, M.; BERÁNEK, L.; NOVÁK, P.; TOMÍČEK, J.: Základy strojírenské výroby, ČVUT v Praze 2015, ISBN 978-80-01-05669-1

ZELENKA, A.: Projektování výrobních procesů a systémů, Nakladatelství ČVUT, Praha 2007,135 s. ISBN 978-80-01-03912-0

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5199206.html