Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Industrial Metrology

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E341702 Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Teoretický úvod do měření na souřadnicových měřicích strojích (CMM). Studenti se seznámí s konstrukcí a senzory CMM. Získají důležité poznatky z oblasti počítačové tomografie a reverzního inženýrství. Představíme jim aplikace CMM v průmyslu. S tím souvisí i metoda MSA, včetně stanovování nejistoty měření.

Požadavky:

(žádné)

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky 3D měření.

2. Konstrukce CMM s kartézsky uspořádaným souřadnicovým systémem.

3. Konstrukce CMM s nekartézsky uspořádaným souřadnicovým systémem.

4. Senzory CMM.

5. Počítačová tomografie.

6. Reverzní inženýrství.

7. Aplikace CMM v průmyslu s dotykovým snímacím systémem.

8. Aplikace CMM v průmyslu s optickým snímacím systémem.

9. Přejímací a periodické zkoušky.

10. MSA.

11. Nejistoty měření.

12. Měření ozubení.

13. Optické systémy pro hodnocení profilu povrchu.

Osnova cvičení:

1. Geometrické specifikace produktu.

2. Seznámení se s metrologickým software.

3. Konfigurace CMM, snímacího systému a jednotlivých snímačů.

4. Příprava plánu měření.

5. Vyrovnání součásti.

6. Definice základních geometrických elementů a měřené charakteristiky.

7. Strategie měření pro jednotlivé elementy.

8. Pokročilé nastavení parametrů měření v závislosti na požadavcích měření.

9. Simulace měření na CMM.

10. Protokol o měření, grafické znázornění měřených charakteristik na CAD modelu.

11. Zpracování naměřených dat - hodnocení způsobilosti procesu Cp, Cpk a měřidla Cg, Cgk.

12. Analýza systému měření - metoda GR&R.

13. Analýza systému měření - vyhodnocení.

Cíle studia:

Rozšířit znalosti na širší oblast metrologie.

Studijní materiály:

- Metrology in Industry: The Key for Quality (ISTE) by French College of Metrology

- Coordinate Metrology and CAx - Application in Industrial Production, Basics, Interfaces and Integration by Tilo Pfeifer, Dietrich Imkamp and Robert Schmitt

- Coordinate Measuring Machines and Systems (Manufacturing Engineering and Materials Processing) by John A. Bosch (Hardcover - Apr 10, 1995)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5183206.html