Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Project Management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
128PMA Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Dalibor Vytlačil
Přednášející:
Dalibor Vytlačil
Cvičící:
Dalibor Vytlačil
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrské informatiky
Anotace:

Definice projektu a produkčních procesů. životní cyklus projektu. Stanovení cílů projektu. Organizační struktury - projektová organizace, maticová organizace. Projektový tým. Popis základníckkontraktů. Metody časového plánování - CPM, PERT. Řízení zdrojů. Informačnísystémy pro podporu řízení projektů. Analytické metody pro řízení projektů. Obsah studií proveditelnosti.

Požadavky:

Požadavky nejsou

Osnova přednášek:

Definice projektu a produkční procesy.

Životní cykly projektu. Stanovení cílů projektu.

Organizační struktury - tradiční organizace, maticová organizační struktura.

Projektový tým.

základní kontrakty.

Techniky síťového plánování - CPM, PERT.

Řízení zdrojů.

Získaná hodnota.

Agilní metody - základní přehled.

Osnova cvičení:

Analytické metody používané při řízení projektů.

Cause/Effect diagram.

Analýza reálného projektu.

Obsah studie proveditelnosti.

Cíle studia:

Porozumět tomu, co to je projekt. Vědět, jak navrhnout projekt, jak vytvořit časový plán, jak optimalizovat zdroje. Kurz vede k pochopení toho, proč se s projektem opožďujeme, proč dochází k překročení nákladů a jaké jsou metody řešení.

Studijní materiály:

E.G.Frankel, Project management in Engineering services and development, Butterworths, 1990.

J.R.Meredith, Project management - A Managerial APProach, Wiley, 1995.

A.Shtub, J.Bard, S.Globerson, Project management - Engineering, technology and implementation, Prentice Hall, 1994

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5145406.html