Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody a nástroje městského odvodnění

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144XMMO Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Předmět se zaměřuje na prohloubení znalostí v oblasti stokování a městského odvodnění. Probrány budou základní úlohu městského odvodnění a k nim příslušné metody zpracování. Pozornost bude zaměřena zejména na monitoring srážek a průtoků a modelování srážko-odtokových procesů, probrány budou i úlohy zaměřující se na identifikaci původu a množství balastních vod.

Požadavky:

odevzdané protokoly ze cvičení

Osnova přednášek:

Typické úlohy v městském odvodnění

Vazba úloh městského odvodnění na použité metody

Monitoring v městském odvodnění

Modelování v městském odvodnění

Příklady použití metod I

Příklady použití metod II

Osnova cvičení:

Kalibrace srážkoměrných stanic - instrumentace

Kalibrace srážkoměrných stanic - vyhodnocení

Měření průtoku ve stokových sítích - instrumentace v terénu

Vyhodnocení průtokových charakteristik

Vyhodnocení zdrojů a množství balastních vod

Kalibrace a verifikace srážko-odtokového modelu

Cíle studia:

Cílem studia je prohloubit znalosti v oblasti stokování a městského odvodnění o detailní přehled používaných metod a nástrojů.

Studijní materiály:

Integrated Urban Drainage Modelling Guide, WAPUG, 2009

Metodická příručka Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí, AČE ČR, 2008

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5125106.html